Han ønsker ikke å kommentere rapporten, og sier han ikke kjenner til den.— Den er, etter det jeg ser i Aftenposten, gradert, og den tilhører Forsvarsdepartementet. Derfor vil jeg ikke kommentere den, sier Frisvold (bildet).- Hva synes du om det som Aftenposten i går brakte frem fra rapporten?- Jeg ser alvorlig på det som beskrives som misbruk. I den grad det er en problemstilling, så vil jeg rydde opp i det, sier Frisvold. Han poengterer at omstillingen i Forsvaret går som planlagt, og at målene som Stortinget har satt for inneværende periode frem til 2005 vil bli nådd.- Vi leverer varene. Målet for kutt i driftsutgifter for 2004 er 2 milliarder. Prognosen for hele året nå er på 1,7 milliarder. Vi er pålagt å redusere eiendomsmassen med 2 millioner kvadratmeter innen 2005. Vi har allerede nådd 1,7 millioner kvadratmeter. I Forsvarets militære organisasjon (FMO) skal det kuttes 4461 stillinger innen 2005. Vi har allerede redusert med 3190. Jeg stikker ikke under stolen at det er problemer, men omstillingen går etter planen, sier Frisvold.I Stortinget i går sa forsvarsminister Kristin Krohn Devold at Five-rapporten er et internt arbeidsdokument om en intern arbeidsprosess, og at den var ment som innspill til forsvarssjefen som har ansvaret for å få på plass et nytt lønnsystem.- Du sier du er ukjent med rapporten. Synes du det er greit at du ikke har fått den?- Det vil jeg ikke kommentere, sier Frisvold.- Leder i forsvarskomiteen, Marit Nybakk, sier du gjentatte ganger setter statsråden i forlegenhet. Hva synes du om det?- Ingen kommentar.