— Alle kommuner i landet, bortsett fra de aller minste, bør få sitt eget polutsalg, sier Arbeiderpartiets sosialpolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen til Bergens Tidende.

Ved årsskiftet var det 195 polutsalg rundt omkring i landets 436 kommuner.

Hanssen mener en kraftig økning i antall utsalg vil være det beste tiltaket for å unngå at det kommer vin i dagligvareforretningene. Hanssen ser for seg at det blir opprettet en lang rekke små polutsalg med begrenset utvalg og begrenset åpningstid.

Men statssekretær Kristin Ravnanger (KrF) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at det ikke vil være særlig lønnsomt for Vinmonopolet å øke antall utsalg utover dagens nivå. Dette er både departementet og Vinmonopolets ledelse enig om.

INGAR STORFJELL