«Kun en leverandør var å anse som aktuell for dette oppdraget», heter det i departementets anbudsprotokoll, som VGhar fått innsyn i.

Statsråd Åslaug Haga (Sp) skriver i et brev hun sendte Stortinget sist fredag at det var

, men at hun overlot til embetsverket å vurdere på ordinært vis om Arnstads kompetanse kunne være relevant for departementets behov.

Ifølge VG er anbudsprotokollen datert 9. april i år, seks dager etter at Dagens Næringsliv avslørte konsulentavtalen til den tidligere stortingsrepresentanten og Enova-direktøren.

Haga har tidligere innrømmet fire brudd på loven om offentlige anskaffelser i denne saken. Ett av dem var at det ikke ble laget noen anbudsprotokoll i desember.

At det ikke ble skrevet noen anbudsprotokoll da avtalen med Arnstad ble inngått i desember er et av lovbruddene.

Skryter av Arnstad

Ifølge VG er ikke lenger behovet for konsulentoppdraget like stort nå som Arnstad etter all sannsynlighet havner i styret i svenske Vattenfall isteden.

– Det er uklart om kontrakten vil bli utlyst dersom Eli Arnstad fratrer, siden den aktuelle avdelingen i departementet nå blir oppbemannet, sier departementsråd Elisabeth Berge til avisen. Men Berge skryter uhemmet av jobben Arnstad har gjort for departementet.

– Vi har hatt utrolig god nytte og glede av hennes arbeid, sier Berge.

Eli Arnstads gullkantede avtale blir i dag et tema når Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes. Opposisjonen har blant annet krevd svar på hvorfor Arnstad ble hyrt inn som konsulent, i stedet for å bli midlertidig ansatt — som ville være en langt billigere ordning for Staten.