"Forbauset". Thorbjørn Jagland (a), er "forbauset" og ber Krohn Devold komme til Stortinget og forklare seg. Det var etter fredagens forsvarsministermøte i EU at Krohn Devold uttalte seg positivt om de nye "Battle groups" i EU. På møtet ble det klart at EU skal opprette ni utrykningsklare kampenheter, med rundt 1500 soldater i hver, som skal settes inn i krisesituasjoner.— Vi har en klar egeninteresse av å bidra, sa Krohn Devold til NRK Dagsnytt i går. Hun sa at ulempene med å stå utenfor EU nå har økt betraktelig.Statsminister Kjell Magne Bondevik ønsket i går ikke å kommentere saken nærmere, men sa gjennom sin pressetalsmann Gunnar Husan at dette er noe som Regjeringen skal diskutere senere, og deretter ta standpunkt.Parlamentarisk leder i Venstre, Trine Skei Grande, er skeptisk til Krohn Devolds utspill.- Norge skal ikke delta med generelle styrkebidrag til enheter der vi ikke er med på å bestemme hva soldatene skal kunne brukes til. Det kan tenkes at Norge kan delta med styrkebidrag til spesielle fredsbevarende oppdrag i regi av EU, så sant vi er enige i formålet, sier hun.

- Ingen analyse

Leder i utenrikskomiteen, Thorbjørn Jagland, sier Ap. på prinsipielt grunnlag er positiv til at Norge bør bidra. Men han reagerer på at Krohn Devold kommer med forslaget på "morgennyhetene i Dagsnytt". Han mener dette føyer seg inn i rekken av tilfeldige utspill fra Regjeringen i utenriks- og sikkerhetspolitikken.- Jeg er forbauset over Regjeringen. På det ene området etter det andre tar Regjeringen standpunkter, men uten at det foreligger en grundig analyse av situasjonen. Jeg vet f. eks. ikke om Krohn Devold vil at disse soldatene skal tas fra de styrkene som Norge allerede har meldt inn til EU, eller om hun snakker om nye soldater, sier Jagland.Han kaller Regjeringens standpunkter i en rekke saker for "ad hoc-preget", og nevner bl.a. EU-utvidelsen, EUs grunnlovstraktat og avtaler mellom EU og NATO- Det er ikke kommet et eneste dokument fra Regjeringen, eller noen analyse, av hva disse sakene betyr for Norges sikkerhetssituasjon i Europa.

SV og Sp. imot

SV og Sp. er sterkt imot at norske soldater skal delta i EUs nye kampenheter.Kjetil Bjørklund, forsvarspolitisk talsmann i SV, sier Krohn Devold snart må begynne å forholde seg til at Norge ikke er medlem i EU.- Det norske folk har sagt nei til EU. Vi kan ikke prioritere å delta i kampenheter i en organisasjon vi ikke er medlem av. Vi har valgt NATO som vår arena. Uansett er dette ikke forankret i Stortinget. Krohn Devold gir her bare utrykk for sin personlige mening, sier Bjørklund.Sp.-leder Åslaug Haga mener det vil være helt galt av Norge å delta med soldater i slike kampenheter. Hun sier EUs nye "battle groups" utgjør en del av EUs planer om å utvikle et felles EU-forsvar.- Vi bør heller bruke penger på å styrke tilstedeværelsen i Nord-Norge enn å delta i enda flere ressurskrevende i internasjonale styrker, sier Haga.

Fr.p avventer

Forsvarspolitisk talsmann i Fr.p., Per Ove Width, avviser ikke forsvarsministerens forslag, men mener det er viktigere "å få Forsvarets hjemlige tilstedeværelse opp på et akseptabelt nivå".- Dette er uansett en sak forsvarsministeren må redegjøre for i Stortinget, og for Fr.P. vil et eventuelt bidrag stå og falle på forholdet til NATO, sier Width.