Utvalget la mandag fram fire alternativer til hvordan politisk reklame på fjernsynet bør reguleres.

Muligheten til å reklamere på fjernsyn kan i en periode før et valg åpnes for alle som har et politisk budskap, eller reserveres for partier og lister. Tredje alternativ er at reklamen begrenses av et kvantum. Utvalget sier det har betydelige motforestillinger mot fjerde alternativ, som er en ordning der myndighetene stiller gratis sendetid til rådighet for partienes reklameinnslag.

Kultur— og kirkedepartementet vil i en egen høringsrunde følge opp demokratifinansieringsutvalgets alternativer til politisk reklame i fjernsyn.

I mandagens utredning foreslår utvalget videre at innsynet i partienes inntekter utvides og at den offentlige tilskuddsordning for partiene forenkles. Reglene foreslås samlet i en ny partilov.