Argumentene er helt i tråd med kritikken fra SV— og Ap-hold, at innvandrerkvinner blir hjemme med barna fremfor å kjøpe barnehageplass til dem, og at dette forsinker norskopplæringen.Innvendingene fremføres av Frps innvandringspolitiske utvalg. Blant medlemmene er partiets nestformann Per Sandberg, som i kveld deltar på NRKs TV-sendte "folkemøte" om integreringspolitikk.

Ta seg av barna.

I sin rapport fremmer utvalget at kontantstøtten kan innskrenke den lille valgfriheten mange innvandrerkvinner har. Den vil støtte opp under et kulturelt press om å bli hjemme og ta seg av barna. Dette vil i sin tur hindre integreringen fordi barna ikke blir gode i norsk.- Hvis man derimot hadde greid å få flere barn av ikke-vestlige innvandrere til å gå i barnehage, kunne dette ha positive konsekvenser for integreringsarbeidet, både for mødrene og barna selv. Mødrene vil ha økte incentiver til å jobbe, og deres barn vil tilegne seg norskkunnskaper og elementær forståelse av det norske samfunnet, heter det i rapporten.Utvalget ble ledet av stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen. Men Amundsen tilføyer at Frp ønsker å begrense kontantstøtten til norske statsborgere. Familiepolitisk talsmann i Frp, Ulf Erik Knudsen, vil presse innvandrerkvinner til å lære norsk ved å true med å fjerne andre sosiale ytelser. Hvis barna ikke blir gode i norsk, bør det være en sak for barnevernet, mener han.Partiformann Siv Jensen svarer slik på spørsmålet om kontantstøtten motvirker integrering: - Derom strides de lærde. Jeg er opptatt av at vi skal ha universelle ordninger. Foreldre flest er flinkere omsorgspersoner for sine barn enn stat og kommune.- Kan du ikke svare ja eller nei?- Det går ikke an å svare sånn på spørsmålet. Jeg vil at foreldre flest skal gjøre det som er bra for deres barn.