Før sommeren viste byrådet muskler mot det de mener er et grådig havnevesen: De vil jage havnen bort fra Ormsund og frigjøre området for et lokalt bydelssenter. Mange stusset over at byrådene fra det tradisjonelle havnepartiet Frp ble med på anbefalingen, som har vakt kraftige protester både fra Oslo Havn og det statlige Kystverket.Men i går kveld ble det klart at Frp ikke vil støtte sitt eget byråd når saken kommer opp i bystyret.— Vi ønsker at havnen skal få best mulig kår så den kan leve videre. Den skal jo nå bli her i all overskuelig fremtid, sa Berit Baklund, rett etter partiets gruppemøte. Hun har representert Frp i det svært omfattende arbeidet med fjordbyplanen i sommer. Hun gjør det klart at Frp ikke vil beholde containerne på den omstridte tomten, men bruke området til en "havn light".- Vi lytter til det Oslo havn sier at de trenger. Selv om Høyre sier det blir nok plass på Sjursøya, holder det ikke alltid med tall og statistikk.Byrådet har lagt opp til en fight med Regjeringen og Ap i denne saken. I stedet blir de altså sviktet av sine byrådspartnere. Byrådsleder Erling Lae (H) var svært overrasket da Aften kunne fortelle ham hva Frp går inn for.- Jeg mener at havneinteressene er imøtekommet svært langt. Vi reserverer jo Kongshavn til havn og vi bygger ut Sjursøya og innser at vi ikke vil finne noen alternativ havn for containerne, sier Lae, som vil avvente den videre behandlingen i byutviklingskomiteen. Men hvis det viser seg at saken sprekker både mellom oss og Frp og Ap og SV, så vet jo velgerne hvor partiene står i valgkampen.- Hva synes du om at Frps opptreden?- Tiden er ikke inne for å karakterisere hverandre. Men siste ord er neppe sagt.Frps gruppeleder, Svenn Kristiansen, mener uansett Høyre må tåle nederlaget.- Det tåler byrådet, så får vi avklare mot Høyre. Vi må ikke undergrave havnevirksomheten i Oslo fullstendig.Den svært omfattende saken skal etter planen behandles i byutviklingskomiteen i morgen. Men det var i går uklart om komiteen klarer å bli ferdig.