Arbeiderpartiet går fram 0,7 prosentpoeng til 29,9 prosent mens Fremskrittspartiet mister 3,8 prosentpoeng og får 27 prosent. Det viser en måling som Sentio har gjort for Klassekampen, Nationen og Dagen.

Størst fremgang på målingen er det imidlertid regjeringens minste parti som står for. Senterpartiet går fram 1,6 prosentpoeng til 7,4 prosent, noe som er partiets beste måling på nesten seks år.

Regjeringspartneren Sosialistisk Venstreparti går fram 1,3 prosentpoeng til 8,2 prosent på målingen.

Høyre går fram 0,2 prosentpoeng til 15,1 prosent, Kristelig Folkeparti øker sin oppslutning med 0,5 prosentpoeng og får støtte fra 6,3 prosent av velgerne, mens Venstre går fram 0,7 prosentpoeng til 4,7 prosent.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen.
KNUT FALCH/SCANPIX