• Twitter er mer brukt av venstresiden i norsk politikk og av journalister, mener Frps kommunikasjonssjef.

Siv Jensen er partilederen som twitrer minst, men får flest kommentarer fra velgere på Facebook.

— Et bevisst valg, sier partiet.

Fremskrittspartiet skiller seg ut som partiet med klart færrest twitrende politikere. Under halvparten av partiets stortingspolitikere har en twitter-profil.

twitterliste3nett-wLLwMihGfk.jpg

Frps kommunikasjonssjef André M. Larssen bekrefter at det er en bevisst strategi fra Frps side å prioritere Facebook fremfor Twitter. — Ut fra de målingene vi har gjort har vi en klar oppfatning om at vi treffer våre velgere best ved å bruke Facebook. Facebook har et veldig mye større nedslagsfelt enn Twitter, som kanskje generelt er mer er brukt av venstresideni norsk politikk og av journalister, sier Larssen til Aftenposten.

Han forteller at partiet har satt sin ære i å besvare flest mulig av kommentarene partiet får på Facebook, både gjennom partiets offisielle Facebook-side og Siv Jensens profil.

Saken fortsetter under annonsen.

— Når folk henvender seg til oss gjør de det av en grunn og vil veldig gjerne ha et svar, sier Larssen.

Minst aktiv

Bente Kalsnes er stipendiat på Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og forsker på politikere og politiske journalisters bruk av sosiale medier. Hun har blant annet intervjuet kommunikasjonssjefene i de politiske partiene om bruken av Twitter, Facebook og internetts rolle i årets stortingsvalgkamp.

Frp får inn svært mange kommentarer på sine innlegg på Frps og Siv Jensens Facebook-side.
privat

Henne og kollegaers gjennomgang av den norske valgkampen viser at Siv Jensen er den minst aktive partilederen på Twitter, mens SV-leder Audun Lysbakken og Venstre-leder Trine Skei Grande er på topp. Gjennomgangen viser også at Fremskrittspartiet var partiet som fikk aller flest kommentarer på sine innlegg på partiets Facebook-side og Siv Jensens profil. Fra 1. juni til 15. september fikk Frp 27 000 kommentarer på poster de hadde lagt ut. — Frp var også det partiet som var mest ivrig på å svare folk på Facebook. I løpet av valgkampmånedene svarte partiet på over 1000 innlegg, sier Kalsnes.

Frp svarer flest

Frp og Arbeiderpartiet utmerker seg ifølge Kalsnes som partiene som har tatt dialogaspektet mest på alvor og i størst grad forsøker å svare velgere som tar kontakt med dem på Facebook. Alle partiene hadde i valgkampen egne medarbeidere som jobber spesielt med sosiale medier.

— Men partiene og politikerne har ikke sjanse til å svare på all responsen de får på Facebook. Slik sett kan man si at det er en kanal der det er lett å komme til orde, men vanskelig å bli hørt, sier kommunikasjonssjef Larssen.

Stortwitrende statsråder

Også når det gjelder partienes offisielle twitter-kontoer er det store forskjeller i hvor mange følgere disse har blant stortings- og regjeringsrepresentanter. Frps twitter-konto @Frp_no har, med unntak av Miljøpartiet De Grønne, færrest politikerfølgere blant partiene på Stortinget. Arbeiderpartiet har flest.

På Twitter skiller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen @ketilso og olje- og energiminister Tord Lien @tordlien seg ut som Frps klart mest aktive deltagere. Disse er henholdsvis nummer tre og seks på ti-på-topp-lista over mest aktive politikertwitrere i Norge.

Ikke på Twitter: Frp-nestleder Per Sandberg.
Poppe, Cornelius

Frp-nestleder Per Sandberg er blant dem som ikke twitrer i det hele tatt. På twitter eksisterer profilen @PerSandbergFrp med bilde av Frp-nestlederen og én eneste publisert tweet som forsvarer stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. Men kontoen viser seg å være falsk. "Jeg er ikke på tvitter. Per" , skriver Sandberg i en sms til Aftenposten som svar på spørsmålet om profilen er hans.

Jens mot Jensen på Twitter

Frp som parti er ikke helt fraværende på Twitter. Partiet bruker kanalen til å spre lenker til nyhetsartikler, for eksempel fra frp.no, og til ulike stunts. I valgkampen gjennomførte daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og Frp-leder Siv Jensen en partilederduell på twitter.

— Det kunne se ut som om dette var en spontan debatt mellom de to, men dette var noe partiene var blitt enige om å gjøre på forhånd. Dette er første gangen det ble gjennomført en partilederdebatt på twitter, og saken ble omtalt i flere store, internasjonale medier, sier kommunikasjonssjef Larsson.

Flere på Facebook

Kalsnes ved UiO minner om at en betraktelig større andel av den norske befolkningen er på Facebook enn Twitter.

— Der har du potensial til å nå ut til mye flere. Selv om veldig mange nordmenn bruker Facebook hyppig og langvarig, betyr ikke dette nødvendigvis at de følger profilene til noen av politikerne. Men de kan likevel få informasjon fra politikere og partier indirekte gjennom spredning via venner, påpeker Kalsnes.

Bente Kalsnes forsker på politikere og politiske journalisters bruk av sosiale medier.

Hun sier politikerne er bevisst på denne spredningseffekten og prøver å utnytte denne ved å legge ut bilder, videoer og annet materiale som er lett å spre.— Tendensen er at politikerne legger ut ting sjeldnere på Facebook enn på Twitter, fordi de er redde for at for hyppig posting på Facebook skal oppfattes som spam, sier Kalsnes.