Frps generalsekretær legger nå større press på Høyre for å droppe håpet om en bred borgerlig regjering etter valget i 2009.— Nå bør nok være nok, skriver Geir Almåsvold Mo i partiorganet Fremskritt ifølge Vårt Land. - En tre- eller firepartiregjering etter 2009 er urealistisk. Venstre og KrF er således ikke potensielle samarbeidspartnere. De er politiske motstandere, fortsetter han.

Høyre + Frp

Han mener en flertallsregjering med Høyre og Frp nå er det eneste realistiske alternativet.- Høyre må glemme KrF og Venstre, krever Almåsvold Mo.Det betyr med andre ord at Høyre nå må velge mellom Frp og sentrumspartiene KrF og Venstre.

Press på Høyre

Høyre har hele tiden holdt fast ved at partiet ønsker en bred borgerlig regjeringen etter valget i 2009.Venstres Lars Sponheim har derimot sagt helt klart i fra om at hverken vil støtte eller være med i en regjering der Frp er med.Også KrF-leder Dagfinn Høybråten har sagt nei til å sitte i regjering med Frp.Også nestleder Per Sandberg skriver i samme nummer at Frp bør droppe både Venstre og KrF i regjeringskabalen.