Ordfører-sjanser. I fire av disse "pilotkommunene" — Os, Tønsberg, Nøtterøy og Sandnes - viser lokale meningsmålinger at Fremskrittspartiet ligger an til å bli største parti og har gode sjanser til å få ordføreren.Mye tyder på at Fr.p. i høst vil gjøre sitt beste kommunevalg noensinne. Rekorden hittil er 12,1 prosent av stemmene, satt ved valget for fire år siden. Ved siste meningsmåling fra Opinion lå oppslutningen på 22,1 prosent. Utnevnelsen til "pilotkommune" betyr at partiorganisasjonen på Youngstorget har satt inn ekstra innsats for å oppnå et godt resultat. Generalsekretær Geir Mo understreker at behovene og innsatsen varierer fra sted til sted. Sjansene kan også variere.- Dette er ikke noe ordførerprosjekt, påpeker han.Blant de utvalgte kommuner er f. eks. Steinkjer og Nordreisa - ingen av dem i hjertet av Fr.p.-land.

Brukket rygg

Et helt spesielt tilfelle utgjør Kristiansand, der partiet nærmest lå med brukket rygg etter det interne oppgjøret for noen år siden. I dag har Fr.p. bare ett medlem i sin bystyregruppe, av de ti som opprinnelig ble valgt inn.- Vi har fått inn masse nye mennesker med behov for oppfølging og hjelp, sier Mo. - Mitt inntrykk er at det går rimelig bra.Ekstrainnsatsen kan bestå av rådgivning, penger, annonsering, produksjon av valgmateriell, samt besøk av topp-politikere. Alle i formannstrioen - Carl I. Hagen, Siv Jensen og John Alvheim - skal innom hver "pilotkommune".Listen omfatter også Åsnes, Porsgrunn, Sola og Bergen. Fr.p. står sterkt i Sola, men har problemer med "Friele-effekten" i Bergen. Her har Høyre vokst, mens Fr.p. ligger lavere enn ved forrige kommunevalg.

Gasskraft

Partiets sentrale valgkampåpning ble lagt til Porsgrunn, der Hagen talte varmt for gassrørledning og gasskraftverk i Grenland.- Det hjalp oss til å sette gasskraftsaken på dagsorden, sier ordførerkandidat Thorleif Vikre. - Vi kunne dominere debatten de to første ukene. På Telemark-målingene kniver Fr.p. med Ap. om å være største parti, på rundt 25 prosent.- Vi har slått knock out på Høyre i hele Telemark, utbryter Mo. Egne Porsgrunn-målinger finnes ikke, men Vikre forteller at Fr.p. normalt gjør det bedre i bystrøk enn i fylket som helhet. Han satser friskt på å kunne overta som ordfører etter førti års Ap.-styre. Selv enkelte i SV har åpnet for å støtte ham, etter tidligere samarbeid om budsjettet.Først på valgdagen blir det kart hvor stor gevinst ekstrainnsatsen har gitt. Men Mo håper også på langsiktige virkninger, i form av en mer veltrimmet og profesjonell partiorganisasjon.Han er ellers oppglødd over Fr.p. sterke oppslutning i Karmøy, på 39 prosent. Det betyr at Bente Thorsen kan bli partiets første kvinnelige ordfører. Fr.p. gjør det også skarpt i Stranda, Hareid. Ålesund, Sandefjord, Bamble, Rygge, Moss, Sætre, Ullensaker, og Time, ifølge Mo.Han kunne plusset på med Fauske og Elverum. Begge steder er Fr.p. nest størst på lokale målinger.