Fortsatt uavklart. Og hvis ikke store deler av Fr.p. stemmer subsidiært for regjeringspartienes forslag, vil Grunnlovens § 100 om ytringsfriheten forbli uendret. Endringer må vedtas med to tredjedels flertall.Fr.p.s stemmegivning blir tidligst klar på et ekstraordinært gruppemøte 23. september, én uke før saken kommer opp i Stortinget.Men Hagen nevner muligheten for at stortingsgruppen kan stille representantene fritt. Da vil spenningen vedvare helt til avstemningen i stortingssalen. Fr.p. vil, sammen med Ap., helst ha en mer vidtgående revisjon av § 100. Men forslaget blir nedstemt. SV og trolig også Sp. står sammen med regjeringspartiene.

Heller vente?

Hagen har tidligere gitt uttrykk for at Fr.p. vil stemme subsidiært for regjeringspartienes forslag, dersom de blir overbevist om at dette er bedre enn dagens paragraf.Selv sier han nå: — Slik jeg ser det, er det en forbedring.Men han trekker i tillegg frem et annet hensyn: Hvis alle endringsforslag blir forkastet nå i høst, kan Fr.p. og Ap. fremme sitt forslag på ny i neste stortingsperiode - med større sjanse til å vinne frem, ifølge Hagen, som tror mange Høyre-representanter helst ville stemt for dette forslaget.Blir paragrafen endret, antar Hagen at det vil gå lang tid - kanskje 30-40 år - før det blir snakk om noen ny revisjon. Spørsmålet blir derfor om man skal satse på å få den beste løsningen om noen år, eller om man skal vedta en "halvgod" løsning nå.Hagen fremholder at han foreløpig ikke har truffet noe valg - og tilføyer: - Jeg kommer ikke til å gi noen sterke føringer. Det er veldig mange hensyn å ta. Jeg kan ikke si: "Den som mener noe annet enn jeg, er tjukk i huet." Her er det fullt i samsvar med vår tenkning enten man kommer til den ene eller annen konklusjon.Hagen sier også: - Det er en utfordring for oss hvis Ap. står urokkelig på at de ikke vil stemme subsidiært.Han regner med at Ap. da vil bruke saken mot Fr.p. i valgkampen Et annet hensyn, nevner Hagen, er hvordan saken passer inn i Fr.p.s strategi fremover.Forut for gruppemøtet 23. september skal Fr.p. arrangere et møte med innledninger av Francis Sejersted, leder for den offentlige ytringsfrihetskommisjonen, og justisminister Odd Einar Dørum.