Partimålingen fra Sentio i juli viser en svak framgang for de rødgrønne partiene. Framgangen er akkurat stor nok til at Frp og Høyre ikke får flertall på Stortinget basert på målingen. De to partiene ville sikret seg 84 mandater, ett mindre enn det som kreves for flertall.

Høyre får 23,5 prosent, mens Frp får 23,3 prosent, begge har en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng.

– Det ser ut som det blåblå alternativet stabiliserer seg. Det henger nok sammen med at det nå også er politisk fellesferie, sier valgforsker Anders Todal Jensen til Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiet går mest fram på målingen og har støtte fra 30,8 prosent av de spurte, fram 1,2. SV går fram et halvt prosentpoeng til 6,7, mens Senterpartiet får 4,9 prosent, fram 0,1.

Nedturen fortsetter for Venstre som bare får 2,6 prosent, en tilbakegang på 1,2 prosentpoeng. Kristelig Folkeparti går også tilbake. Partiet får støtte fra 5,5 prosent av velgerne, ned 0,7.

Rødt får 1 prosent på målingen, mens andre partier får 1,7 prosent.

Målingen er tatt opp før det statlige ventemottaket på Lier ble stukket i brann og før terrorsiktelsene mot de tre antatte Al-Qaida-medlemmene ble kjent.