Ifølge partibarometeret for oktober ville en slik regjering fått et klart flertall på Stortinget.Frp har lenge ønsket å delta i en ikke-sosialistisk firepartiregjering. Partiformann Siv Jensen mener KrF nå må velge side i regjeringsspørsmålet.På et seminar arrangert av tankesmien Civita fremholdt Solberg at hun satser på et firepartisamarbeid i tiden fremover. — Det er et borgerlig fellesskap mellom fire partier som gir størst garanti for at vi får regjering - hvis vi får det til. Å begynne å lage andre plattformer enn fire partier, vil gjøre det mindre sannsynlig at velgerne får en annen regjering i 2009, sa hun.Etter møtet stadfestet Høyre-lederen: - Vi ønsker et regjeringssamarbeid mellom de fire partier.- Går du ikke nå lenger enn tidligere?- Det står i landsmøtets vedtak, svarer Solberg. Men i vedtaket står det bare at Høyre vil "jobbe for et tettere samarbeid i opposisjon, med mer dialog mellom de fire ikke-sosialistiske partiene", og at Høyre "vil jobbe for å kunne gi velgerne et reelt alternativ til den rødgrønne regjeringen ved stortingsvalget i 2009".

- Tiden hjelper.

Siv Jensen vil ikke kommentere hvorvidt hun synes Solberg har beveget seg. Men hun bemerker: - Tiden hjelper til med mange prosesser.På seminaret kom det frem at de borgerlige i Sverige hadde planlagt regjeringsskiftet over flere år og blant annet nedsatt felles arbeidsgrupper på mange politikkområder. Men både Solberg og Jensen avviser at man ligger på etterskudd i Norge. Jensen sier også: - Vi har på mange områder kommet mye lenger, vi, enn de rødgrønne var på tilsvarende tidspunkt.

Utfordrer KrF.

Samtidig utfordrer hun KrF til å velge side: - Vi har i for lang tid latt KrF være i fred, få stå i spagaten. Jeg mener den tiden er forbi. Vi må avkreve KrF et svar.Men Solberg sier: - Jeg tror ikke det kommer noe godt ut av å presse partier.Høyre-lederen har liten tro på at velgerne vil gi et flertall for Høyre og Frp. Om muligheten for en mindretallsregjering av disse to partier, sier hun: - I mine øyne er ikke det en regjering som kommer til å eksistere.Hun mener en slik regjering ikke ville ha noe politisk grunnlag å styre ut fra.Solberg synes det er "fascinerende" at de svenske borgerlige partier benyttet felles valgkampmateriell og hadde felles valgturneer.

Erna Solberg er sikker på at hun har Høyres landsmøte i ryggen når hun vil ha med Frp og Siv Jensen (t.v.) i samarbeidet for å få til et regjeringsskifte etter valget i 2009.
DAN P. NEEGAARD