For en knapp måned siden sa Norge sammen med større land som Tyskland og Spania nei til NATOs anmodning om å bidrag i Sør-Afghanistan. Samtidig sendte Canada og Storbritannia flere soldater for å trygge sikkerheten til de troppene som allerede var der.

Ap.s forsvarspolitiske talskvinne Signe Øye sier at «det er klart vi vil vurdere en ny henvendelse». Fredag besluttet den tyske Forbundsdagen at Tyskland skal øke sin deltagelse i Afghanistan.

— Det er bra, sier Øye, som likevel ikke vil si noe om hvordan tyskernes endrede holdning bør påvirke Norge.

Behov

Forsvarkomiteens leder, tidligere utenriksminister Jan Petersen (H) understreker at Regjeringen ikke har lukket for muligheten til å sende norske soldater til Sør-Afghanistan på et senere tidspunkt.

— Vi burde ha sagt ja til NATOs anmodning for noen uker siden og vi bør si ja ved en ny henvendelse. Realiteten er at NATO har behov for norsk deltagelse i Sør-Afghanistan. Derfor håper jeg Regjeringen velger å se bort fra intern uenighet, sier Petersen.

Statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet sa i går at han ikke trodde på noen ny NATO-henvendelse i løpet av november, slik Aftenpostens kilder sier trolig vil komme.

— Jeg skjønner at Regjeringen lukker ørene og håper at det ikke skjer noe på en stund. Det er ubehagelig for den, men realiteten er at NATO har behov for ytterligere norsk bistand, sier Jan Petersen.