Arbeiderpartiet alene ville ha fått 52 mandater, SV ville ha fått 30 og Senterpartiet 11, viser en meningsmåling Visendi har utført for Dagsavisen.

Dagens regjeringspartier ville ha fått 37 mandater til sammen om det hadde vært valg i dag.

Bare 10,9 prosent av de spurte mener Bondevik-regjeringen er det beste alternativet, 29,8 prosent mener Høyre og Frp bør regjere mens 37,5 prosent foretrekker det rødgrønne alternativet AP, SV og Sp. 14,2 prosent mener Ap bør styre alene.

Målingen viser også at Bondevik-regjeringen sviktes av sine egne velgere, og at utroskapen er størst innen Høyre.

55 prosent av Høyres velgere foretrekker et regjeringssamarbeid med Frp, mens bare 23 prosent er tilhengere av dagens regjeringssamarbeid.