— Jeg vil ikke nå si noe om store grep, men jeg ønsker å reise rundt til utdannings- og forskningsinstitusjonene og komme i dialog. Jeg hører det er mye kritikk, og den vil jeg gjerne ha konkretisert, sier den ferske Forsknings- og høyere utdanningsministeren, Tora Aasland.

Kongstanke.

Sammen med SV-nestleder Bård Vegard Solhjell skal hun videreføre SVs kongstanke om et kunnskapsrepartement som fortsatt skal ha ansvar for hele kunnskapsløpet fra barnehage til doktorgrad og forskning.De to statsrådene deler departement og budsjett, men har altså hvert sitt ansvarsområde.- Nei. Det var og er gjennomtenkt å ha ansvarsområdene samlet. Men vi benytter muligheten vi har når Djupedal trekker seg til å se på personkabalen og da mener jeg det er lurt at Aasland skal ha full tyngde på forskning og høyere utdanning mens jeg skal ha ansvar for barnehager, grunnskolen og videregående skoler, forklarer Bård Vegar Solhjell.

Erfaring.

Tora Aasland har en lang karrière bak seg i SV, og har selv vært forsker. Hun var også sentral i utvalget som la grunnlaget for dagens utdanningsstruktur. Geir Ellingsrud, rektor ved Universitetet i Oslo, og andre i Forsknings-Norge som Aftenposten snakket med i går kveld, er klare på én ting:Uansett om Aasland er aldri så hyggelig, og har aldri så mange flere studiepoeng enn sin forgjenger Øystein Djupedal, vil det helt avgjørende være om hun klarer å skaffe større gjennomslag i statsbudsjettet. Mer penger til forskning generelt, mer penger til Universitetenes basisbevilgning spesielt, mer penger til bygg og vedlikehold, og, hilsen studentene, mer penger til studentene.Per Anders Langerød i Norsk Studentunion fremhever basisbevilgning som den ene, store utfordringen. Han vil nå umiddelbart ha et møte med den nye statsråden. Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet, håper regjeringen nå vil holde mer av de løftene til høyere utdanning og forskning han mener finnes i Soria Moria-erklæringen.