— Vi må be om en redegjørelse av statsråden så fort som mulig. Med vi mener jeg Stortinget eller forsvarskomiteen, sier komiteens leder, Marit Nybakk (a), til NTB.

— Denne saken føyer seg inn i rekken av regnskapsrot og mangel på økonomisk styring i forsvaret totalt sett. Det er ingen annen offentlig etat eller bedrift som kan oppføre seg slik i forhold til bevilgede midler, sier hun.

Nybakk mener det er skjerpende at Riksrevisjonen i fjor fant så mange mangler i Forsvarets regnskap for 2003 at det ikke ble godkjent.