— Det må være lov å håpe. Vi er veldig opptatt av hvilken betydning det kan få fremover å øke fagforeningsfradraget. Men jeg erkjenner at det er begrensninger på hva de kan få til i denne omgangen, sier Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen. Fagforeningsfradraget er nå på 1800 kroner, men LO-kongressen krever at det dobles til 3600 kroner. Det betyr 600 millioner i tapte skatteinntekter for staten. Høyre mener det er stor fare for at økt fagforeningsfradrag indirekte vil bety statssubsidiering av LO og de andre yrkesorganisasjonene fordi de kan benytte muligheten til å øke medlemskontingenten. Statsminister Jens Stoltenberg har imidlertid flere ganger i LO-forsamlinger lovet at han vil øke fradraget, men ikke hvor mye og i hvilket tempo.

Kostbare forslag.

Det er ett av mange kostbare forslag Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og resten av Regjeringen nå jobber med for å finne løsning på. De to mektigste forbundslederne i LO, Fagforbundets Jan Davidsen og Fellesforbundets Kjell Bjørndalen, har en rekke andre krav til Regjeringen. Men ikke alle koster penger.- Vi er opptatt av et politisk landskap som vil føre en helt annen politikk enn den forrige ved å legge vekt på arbeid, næringspolitikk, energi, miljø og arbeidstagernes rettigheter, sier Bjørndalen. Konkret krever han at Regjeringen dropper Bondevik-regjeringens forslag om innstramninger i regelverket for permitteringer og i stedet foretar en evaluering av systemet, og dropper "matskatten" for sokkelarbeidere som skal skattlegges for verdien av fri kost.

Tror på samarbeid.

— Vi er også opptatt av innstramningene i lønnsgarantiordningen, og nivået på arbeidsmarkedstiltak. Vi er opptatt av at de får endret noe på dette, men jeg begriper at det er begrenset hva man kan få til i løpet av de to-tre ukene de har til rådighet, sier Bjørndalen. Fagforbundets leder Jan Davidsen har stor tro på et godt samarbeid med den nye regjeringen "for å ta vare på interessene til medlemmene våre".- På de områdene som er aller viktigst for oss, som kommunene, offentlig forvaltning og helsevesen, har vi fått dugende og erfarne politikere, som har vist at de kan oppnå resultater, sier han i en uttalelse.

Ny kurs.

— Regjeringserklæringen viser en klar omlegging av kursen. Presset for privatisering og konkurranseutsetting blir borte, og i stedet skal man lytte til dem som jobber i sektoren, sier Davidsen. Han er fornøyd med at Regjeringen har lovet å følge opp LOs krav om å reversere svekkelsene i arbeidsmiljøloven, vedtaket om økt adgang til midlertidige ansettelser, sikre full lønn under sykdom og doble fagforeningsfradraget.- Dessuten vil den nye regjeringen bidra til forsøk med 6-timersdag/arbeidstidsreformer, sier Davidsen, som viser til LO-kongressens krav når det gjelder fagforeningsfradraget. Finansdepartementets politiske ledelse ønsker ikke å kommentere hvorvidt det blir økning i fagforeningsfradraget neste år.

Nærings- og handelsminister Odd Eriksen (ap) sier det er umulig å gradere hvor stor innflytelse LO-leder Gerd-Liv Valla vil få på Regjeringens politikk. Men det er viktig å ha et godt forhold, sier Eriksen.
MORTEN HOLM/SCANPIX