Inge Lønning er ikke bare nestleder, men også utdannelsespolitisk talsmann i Høyre. Han har høstet storm hos politiske motstandere for sitt utspill om hvilke krav som bør stilles til dem som skal begynne på universiteter og høyskoler. Nå møter han også sterk motbør i eget parti med partilederen selv i spissen.Inge Lønning sa til VG tirsdag at han ville råde alle elever som får dårligere gjennomsnittskarakter enn 4 på videregående skole å ta enda et år der før de søker seg til universiteter og høyskoler. Det fremgikk av Lønnings uttalelser at elever med dårligere gjennomsnittskarakter enn 4 ikke er kvalifisert for høyere utdannelse.Onsdag sendte Lønning ut en pressemelding der han presiserte at han ikke ønsker at politikerne skal diktere universitetene og høyskolene hvilke faglige krav de skal stille for opptak. Derimot vil han gi den enkelte student et realistisk bilde av hvilke forutsetninger som kreves.

Poengløst

Lønnings utspill får likevel liten støtte, også i eget parti, og også fra partileder Jan Petersen:-Det er viktig at vi får en debatt om det faglige grunnlaget studentene skal bygge sin videre utdannelse på. Alle skal være klar over at det bør være sterkt og i orden. Men å henge seg opp i et firetall her, det synes jeg er helt poengløst.-Så du er uenig med din nestleder Inge Lønning?-Ja, dette med å sette en grense på karakteren fire har jeg ingen sans for, det er helt klart. Modning skjer forskjellig, og her kan man sikkert vise til konkrete tilfeller med at noen som har hatt dårligere gjennomsnittskarakter har gjort det bra og folk med bedre karakterer ikke har gjort det bra. Men Lønnings hovedanliggende, nemlig at grunnlaget for å begynne på videre utdannelse kunne vært bedre, er viktig, og det må vi ha et bevisst forhold til, sier Petersen.

-Skvatt litt

Også ordføreren i Tønsberg, og nummer to på Høyres liste i Vestfold, Hans Kristian Hogsnes, reagerte på Lønnings uttalelser.-Jeg skvatt litt da jeg leste om de rigide kravene den tidligere universitetsrektoren Lønning stilte til hvem som skal få utdannelse i Norge, sier Hogsnes. Han mener Lønnings uttalelser strider mot Høyres skolepolitikk. -Vi tåler godt en diskusjon om dette, men i offisiell partipolitikk er vi på trygg grunn. Jeg har aldri oppfattet at Høyres politikk er å sperre for utdannelse, sier Hogsnes.Han mener motivasjon og interesse for å lære ikke kan måles i vekttall eller karakterer, og er opptatt av å motivere flest mulig til å skaffe seg god kompetanse.-Og da kan vi ikke diskutere på denne måten, sier han.-Så en gjennomsnittskarakter på tre betyr ikke at man ikke bør studere?-Nei, for all del. Da hadde det vært mange av oss som hadde ligget dårlig an. Da er vi virkelig i trøbbel, sier Tønsberg-ordføreren.