I den norske EU-delegasjonens møterom gjorde Senterpartileder Liv Signe Navarsete torsdag klokken 9 det klart at partiet tar dissens på det såkalte Tjenestedirektivet. Det betyr at Sps statsråder stemmer imot når saken en gang før jul skal behandles av regjeringen og partiets stortingsrepresentanter.

— Norge bør nekte

Anbefalingen om å ta dissens kommer etter et enstemmig råd fra både fylkesledere og stortingsgruppe. Senterpartiet mener at Norge dermed skal nekte å følge Tjenestedirektivet som er EØS-relevant. Navrasete svarte nei på om hun hadde vurdert å trekke Sp ut av Stoltenberg-regjeringen. Hun mente at partiet har oppnådd mye i regjering, men at de ville sette ned foten for dette direktivet.

Kan ikke garantere

Grunnen er at regjeringen ikke kan garantere at direktivet vil sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår vil gjelde for utenlandske arbeidstagere. Partiet mener at direktivet, som er en del av EØS-avtalen, åpner for sosial dumping. - Men kan Sp sitte i en regjering og ta flere dissenser i EØS-saker? - Jeg ser ikke andre saker hvor dette vil være naturlig nå. Det er ikke slik at vi tar ofte dissens, sier hun og sier at det samme skjedde under Bondevik 1 regjeringen, da Sp gikk imot det såkalte Veterinærdirektivet.

- Ikke i krig

Navarsete forsøkte å dempe inntrykket av strid i regjeringen. - Det er ikke snakk om krig. Vi har respekt for hverandres synspunkter, sa hun om regjeringskollegene. Arbeiderpartiet er for Tjenestedirektivet, og vil i Stortinget få støtte fra opposisjonen slik at det blir vedtatt. Dermed kommer ikke Norge til for å første gang å bruke reservasjonsretten i EØS–avtalen, også omtalt som vetoretten. Les Tjenestedirektivet på Regjeringens hjemmesider: