Usikker på hva du skal stemme?

Hva mener de egentlig?

Saken er nemlig at dagens grunnlov ikke tillater stortingsmøter utenfor landets hovedstad, bortsett fra i spesielle situasjoner som krig eller smittsom sykdom.

Etter tyskernes invasjon 9. april 1940 ble det satt stortingsmøter på Hamar og Elverum. Foreløpig er det intet som tyder på at svineinfluensaen vil presse frem noen flytting.

Men Borten Moe vil åpne for at Stortinget også i normale tider kan sette sine møter rundt om i landet. Han tenker i første rekke på møter med regulær saksbehandling, men mer på makering av historiske jubileer.

Saken fortsetter under annonsen.

Mandag hadde han innkalt pressen til Lagtingssalen på Stortinget – en sal som etter valget vil miste sin opprinnelige funksjon – for å fortelle at han vil fremme et grunnlovsforslag som modifiserer dagens krav om at «Storthinget sammentræder i Almindelighed den første Søgnedag i Oktober Maaned hvert Aar i Rigets Hovedstad»,

Høytidelig åpning.

Borten Moe hadde alliert seg med professor og valgforsker Frank Aarebrot, som mente det må være ideelt å la Stortingets høytidelige åpningsmøte hver høst gå på omgang i kongeriket. –Kongefamilien har jo ingen ting imot å reise rundt i landet, tilføyde han.

I fjor ble for øvrig oppmarsjen av soldater langs ruten redusert så mye at det neppe kreves store troppeforflytninger for å legge seremonien utenfor Oslo.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) er mindre betatt av tanken. –Jeg tror folk liker å tenke på at det skjer i denne bygningen. Det er knyttet mange symboler og historie til den, sier han.

Hvis det åpnes for stortingsmøter rundt om i landet, ser Jagland for seg at det vil komme henvendelser fra hver eneste kommune. –Det vil bli krangel om hvor møtene skal være.

Jagland tenker også med gru på situasjonen til EUs Europaparlament, som regelmessig flytter sin virksomhet mellom to byer, Brussel og Strasbourg.

Aarebrot og Borten Moe mener også at det ikke vil være så dumt om stortingskomiteer kan avholde høringer i andre deler av landet. Jagland sier at dagens grunnlovsparagraf ikke setter noen sperrer for dette, og at han har vært med på en høring utenrikskomiteen avholdt i Nord-Norge.

President-valgkamp?

Borten Moe tar ellers til orde for å flytte Stortingets to kontrollorganer, Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen, ut av Oslo. Hensikten er å skape større avstand mellom kontrollørene og de kontrollerte.

Som et tredje punkt ønsker han økt konkurranse om vervet som stortingspresident. Tradisjonen i Stortinget er at partiene får medlemmer i presidentskapet etter størrelse, og at enten Ap eller Høyre stikker av med førstepresidenten.

Borten Moe henviser til at Storbritannia nå har åpnet opp for reell konkurranse, og at flere kandidater fra hvert parti kaster seg på i kampen om å få presidere over Underhuset.

Hvilken partitilhørighet presidenten har, er ifølge Borten Moe mindre viktig, siden presidentens fremste oppgave er å ivareta Stortingets makt og funksjon. Han ser for seg en ny valgkamp om presidentvervet etter at velgerne har satt sammen det nye Stortinget.

Aarebrot nevner at Stortinget ikke lenger skal deles i Odelsting og Lagting, og at funksjonen som president og visepresident i Odelsting og Lagting dermed bortfaller. Men det betyr ikke at presidentskapet reduseres til to personer, siden det nå skal velges fem visepresidenter.

Heller ikke forslaget om mer personrettet president-konkurranse vekker begeistring hos Jagland. Han synes det er viktig å finne en person alle partier har tillit til, og han er ikke sikker på om en personrettet valgkamp vil føre til en president med slike egenskaper.