Anført av Erna Solberg stilte de borgerlige partilederne og justismininster Anders Anundsen til pressekonferanse i Nydalen onsdag kveld.

— Jeg er glad for at vi har en avtale. Dette er et av de mest krevende områdene for disse fire. Vi har jobbet slik at alle må gi, men alle har fått. Alle har følt at de har noe igjen, sier Erna Solberg.

Avtalen kan gjelde for 60 barn

Avtalen partene har kommet frem til innebærer at barn som har vært mer enn fire år i Norge, men som ble sendt ut mellom juli i fjor og 18. mars i år, får vurdert sakene sine på nytt.

De skal vurderes etter den nye forskriften som ble innført i desember i fjor.

— Det dreier seg om ganske mange barn som kan fremme en slik omgjøringsbegjæring fra utlandet, sier Anders Anundsen (Frp).

Saken fortsetter under annonsen.

— Dette har vært en tøff runde, og det har vært veldig vanskelig. Det er et krevende felt mellom oss fire partier. Venstre og KrF sitt utgangspunkt har vært ungene. Nå har vi fått til at det skal være en ny vurdering, sier Trine Skei Grande.

Ifølge tall Aftenposten har fått fra Politiets utlendingsenhet kan det dreie seg om omtrent 60 barn.

Grande understreker at dette ikke betyr at alle som får ny behandling vil få opphold.

Det har de fire borgerlige partilederne ble enige etter lengre tids uenighet, og etter at de borgerlige partienes stortingsgrupper ga sin tilslutning onsdag.

Det betyr at familier kan bli hentet hjem, dersom den nye saksbehandlingen gir et annet utfall enn den opprinnelige.

Siv Jensen: - Imponert over Anundsen. Se video:

Dette er de enige om:

  • Barn som er uttransportert mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015 – datoen for instruks som sikrer at lengeværende barn får ny vurdering – og som har oppholdt seg i Norge i mer enn fire år, skal få sine saker behandlet på nytt. Dette gjelder dem som ikke har fått prøvd sin sak etter de nye reglene fra desember 2014. Anmodningen om å få omgjort avgjørelsen må fremmes fra utlandet.
  • Utlendingsnemnda (UNE) skal sammen med frivillige organisasjoner forsøke å ta direkte kontakt med de familiene det gjelder.
  • Internering av barn skal bare skje i forbindelse med tvangsretur eller etter andre hjemler i utlendingsloven. Politiets utlendingsenhet (PU) skal unngå i det lengste at barn oppholder seg på utlendingsinternatet. Dersom foreldre med barn blir fengslet etter utlendingsloven, skal barnevernet kontaktes i alle saker hvor oppholdet er over 24 timer.
  • Utlendingsloven endres for å forhindre gjentatt familieinnvandring basert på flerkoneri.
  • Frist for fremsettelse av krav om familiegjenforening uten underholdskrav endres til seks måneder etter oppholdstillatelsen er gitt. I dag er fristen tolv måneder.
  • Utlendingsdirektoratet får midler for vurdering av beskyttelsesbehovet i saker der grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet.
  • Flyktninger som drar på besøk til hjemlandet, kan få tilbakekalt oppholdstillatelsen.
  • Hver fjerde til sjette uke skal Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide møte justisminister Anders Anundsen (Frp) for å følge opp samarbeidsavtalen.

Frp: En seier for oss

Anders Anundsen understreker at det også er gjort endringer som betyr innstramminger.

— Dette er utvilsomt en seier for oss, sier partileder Siv Jensen i Frp.

— Da vi fremforhandlet avtalen i Nydalen var vi opptatt av å finne en balanse mellom oppmykninger og innstramminger, sier Frp-lederen.

Knut Arild Hareide sier de stiller seg bak alt, men sier at noen av tiltakene er krevende for Venstre og KrF å gå med på.

— Det viktigste for oss har vært å løfte asylbarna, sier Hareide.

— Det har vært en krevende prosess, og vi er glade for å ha landet den, fortsetter han. Se video:

Kommer etter måneder med konflikter

Enigheten er en foreløpig avslutning på måneder med konflikt mellom Fremskrittspartiet og justisminister Anders Anundsen, og samarbeidspartiene KrF og Venstre.

Tonen har vært knallhard, og KrF-leder Knut Arild Hareide har gått langt i å true med regjeringskrise dersom Frp ikke ga etter. I Fremskrittspartiet har de på sin side sagt det er uaktuelt å gi etter for presset fra sentrumspartiene.

Fylkesledere i både Venstre og KrF mener at samarbeidsavtalen med regjeringspartiene må brytes dersom ikke partiene får gjennomslag for kravet om at tvangsutsendte asylbarn skal få sakene sine behandlet på nytt.

Politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen kommenterer: