Hvor viktig mener du det er at Erling Folkvord fra partiet Rødt får en plass på Stortinget? spurte Norstat litt over 500 Oslo-velgere. Svarene viser at tre av ti mener det er viktig at han får en plass på Oslo-benken. Men det er ikke dermed opplagt at like mange vil stemme Rødt. Her svarer nemlig kun mellom tre og fire prosent at Rødt er deres sannsynlige partivalg ved stortingsvalget førstkommende helg.

Erling Folkvord selv ser denne målingen som en fin oppmuntring, selv om dette er en meningsmåling og ikke valg.

–Jeg synes det er veldig hyggelig, både for meg og også at det er såpass mange som sier de vil stemme Rødt. Men i stortingsvalg går det ikke an å føre opp såkalte slengere. Derfor må de som vil ha meg på tinget bruke stemmeseddelen til Rødt, sier Folkvord.

–Tror du det er «vaktbikkje»-syndromet som slår til her?

–Det kan være det. Jeg tror et langvarig arbeid til beste for alminnelige folk som ikke vanligvis slipper til i media har stor betydning. Vi har tort å være konkrete og har rullet opp saken om byrådet som har bidratt til å søle bort rundt 20 millioner kroner på et mislykket sykehjemsprosjekt i Spania. Det er fattige folk i Oslo som blir rimelig gretne av det de har gjort i denne saken, mener Folkvord.

Ved de siste kommunevalgene i Oslo har Folkvord vært blant de mest populære politikerne som har fått såkalte slengere. Under kommunevalget for to år siden fikk han 8254 personlige stemmer, mens Rødt, som het Rød Valgallianse da, fikk 14131 stemmer og tre representanter i Oslo bystyre.

Hvor viktig mener du det er at Erling Folkvord fra partiet Rødt får en plass på Stortinget?

Svært lite viktig 34 % Lite viktig 15 % Hverken eller 14 % Viktig 21 % Svært viktig 10 % Vet ikke 5 %

Hvor sannsynlig er det at du vil stemme Rødt for å få Erling Folkvord inn på Stortinget?

Svært lite sannsynlig 71 % Ganske lite sannsynlig 14 % Hverken sannsynlig eller usannsynlig 5 % Ganske sannsynlig 3 % Svært sannsynlig 4 % Vet ikke 2 %

Kilde: Norstat