Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for Oslo Arbeiderparti blant 800 spurte i Oslo i perioden fra 6. til 8. september. Blant de spurte sier 17 prosent ja til en norsk deltakelse. 33 prosent er negative til at Norge skal delta i opplæring av styrkene i Irak, og 38 prosent mener man bør vente til et demokratisk valg er gjennomført i landet, skriver Dagsavisen. Etter planen skal Norge i løpet av høsten ta imot 40 irakiske offiserer og tilby trening i to uker ved Joint Warfare Centre (JWC) i Stavanger. NATOs toppmøte i Istanbul i juni bestemte strategien. Saken ble behandlet 20. august i Stortingets utvidede utenrikskomité, og samtlige partier støttet planene. Det er skummelt at Stortinget ikke reflekterer folkemeningen, kommenterer Oslo Aps leder Jan Bøhler i en pressemelding. Han åpner likevel for at det senere kan bli aktuelt å bidra til opplæring av irakiske styrker når demokratiske valg er gjennomført i Irak.

Ferske kvinnelige irakske soldater uteksamineres fra Jordans militærakademi i Zarga, utenfor Amman 2. september.
AP / Nader Daoud