Øyangen kom inn i rikspolitikken da Gro Harlem Brundtland dannet ny regjering i mai 1986. Øyangen var en av regjeringens store overraskelser og samtidig overrasket den nye regjeringen en hel verden med sin uvanlig høye kvinneandel.

Etter å ha sittet i regjering kom Øyangen inn på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 1989.

Mest kjent er Øyangen for sine to perioder som landbruksminister. Samlet har hun sittet i nesten ti år i denne posisjonen. Etter at hun gikk av som statsråd har hun vært partiets sosialpolitiske talskvinne i fem år.

Nå vil Øyangen søke tilbake til røttene, til jordbæråkeren og Lensvika, og hun vurderer å skrive bok om sin tid i rikspolitikken. Hun er fortsatt en engasjert EU-tilhenger og ser gjerne at EU-saken igjen settes på dagsordenen. Men hun er bekymret for landbruket:

— Landbruket er i dag enda mer sårbart enn det var på min tid, fordi reformarbeidet ikke er blitt videreført med tilstrekkelig kraft. Gapet mellom oss og EU-landene er derfor blitt større. Prisforskjellene er blitt større. Vi har skapt en unødvendig høy fallhøyde for norsk landbruk. Våre støtteordninger burde vært vasket grønne for lenge siden, og dermed redusert handelshindringene, sier tidligere landbruksminister Gunhild Øyangen.

(NTB)