Kristoffersen er krystallklar i sin avvisning:

–Vi vedtok en ny privatskolelov i mai 2006 for å stanse etableringen av kommersielle privatskoler. Men vi sa ja til private skoler som Montessori og Steinerskolen som en viktig del av mangfoldet i utdanningssektoren. Arbeiderpartiet har ingen planer om å endre den loven eller endre standpunkt. Dette er urealistisk politikk, sier hun.

–Privatskoleloven skal ikke endres. Jeg er glad i den offentlige skolen, men jeg har ingen problemer med å akseptere alternative pedagogiske og religiøse skoler, sier skolepolitisk talskvinne i Sp, Inger S. Enger.

«Skal avvikles».

Overraskende vedtok et flertall på SVs landsmøte i går å avvikle alternative, private skoler i Norge. I SVs politiske program heter det nå:

«Pedagogiske og religiøse alternativer skal på sikt avvikles. Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen.»

Saken fortsetter under annonsen.

SV vil altså at ikke bare religiøse privatskoler, men også private skoler med alternative pedagogiske tilbud – som for eksempel Steinerskolen, Montesorriskolen og grendeskolene – skal legges ned.

–Glatter ikke.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, som selv stemte imot forslaget, strevde med å svare konkret på hva vedtaket egentlig betyr:

–Landsmøtet i SV er generelt sterkt skeptisk til privatskoler, og særlig religiøse privatskoler. Men det vil selvfølgelig fortsatt være behov for skolene, sa Solhjell til Aftenposten.

Han avviste at vedtaket i praksis innebærer at SV vil jobbe for å stenge private, pedagogiske alternativer, som for eksempel Steinerskolen, Montessoriskolen eller grendeskoler.

–Forsøker du nå å glatte over og tolke vedtaket du selv var imot – for i vedtaket står det «avvikle»?

–Nei. Det heter også i vedtaket at det alternative pedagogiske tilbudet skal fortsette, men altså med offentlig eierskap og finansiering. Det betyr at eksempelvis Steinerskolen skal få drive som nå og bruke sine egne utdannede lærere.

Mer om SVs landsmøte:


–Skal Steinerskolen, Montessori og grendeskolene fortsatt få ha sitt eget styre også?

–Vi har ikke tatt stilling til alle detaljene nå. Det blir først aktuelt å ta stilling til dersom dette en gang skulle bli aktuelt å gjennomføre, sier Solhjell.

–Du virker ikke begeistret for vedtaket?

–Jeg stemte mot fordi jeg syntes det var uklart formulert. Men jeg har selv flere ganger sagt at jeg er imot religiøse privatskoler og ønsker en sterkest mulig begrensning av religiøse privatskoler innenfor rammene av menneskerettighetene, sier han.

Foreslår ikke endring nå.

SV-vedtaket er i strid med Regjeringens politikk, som er tuftet på et bredt forlik med Stortinget som sikrer private alternativer til den offentlige skolen. Solhjell gjentok derfor flere ganger i går at «regjeringens politikk ligger fast» og at dagens vedtak ikke kommer til å få praktisk betydning innenfor den nåværende stortingsperioden.

–Vi har inngått et kompromiss med Kristelig Folkeparti, og det er flertall for dagens politikk, understreket kunnskapsministeren.

«Gjenkjennelig signal».

Vedtaket skapte så stor pågang fra pressen at partileder Kristin Halvorsen brukte deler av sin avslutningstale til å presisere:

–Vi ser for oss at Steinerskoler og Montessoriskoler kan bli offentlige skoler og at foreldre der kan slippe å betale skolepenger, sa hun.

SV-lederen sa at hun ikke tror folk flest vil være overrasket over SVs linje i denne saken.

–Jeg tror dette er et veldig gjenkjennelig signal fra vår side. Det vil ikke virke inkluderende hvis barn skal gå på skoler som bare gjenspeiler deres foreldres livssyn, sier Halvorsen etter landsmøtet.