Sakkyndige benyttes ofte av barneverntjenesten og domstolene for å gi et informasjonsunderlag for beslutninger som tas i tvangssaker. Et utvalg nedsatt av Barne— og familiedepartementet som har kvalitetssikret rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker har konkludert med at kvaliteten på disse ikke holder mål.

Utvalget ønsker derfor at alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker rutinemessig skal sendes til en kontrollkommisjonen for vurdering før de benyttes for en endelig avgjørelse - både i forvaltningen og domstolene. -Sakkyndiges rapporter kan få stor innvirkning på vedtakene om alvorlige inngrep i enkeltpersoners liv og utvikling, både i forvaltingen og domstolene, sier leder av utvalget Haldor Øvreeide i en pressemelding. Går ut over barnas rettsikkerhet

Utvalget peker på at sakkyndige i dag noen ganger benyttes uten at det er saklig grunnlag for det. De trekker også frem at mangel på regelverk kan føre til at det utvikler seg bindinger mellom enkelte sakkyndige, oppdragsgivere og beslutningstakere som kan være uheldige. I rapporten peker utvalget også på at kvalitetssikringen av den enkelte sakkyndigrapporten er urovekkende svak. - For rettsikkerheten i den enkelte sak er situasjonen ikke tilfredsstillende, står det i rapporten. Utvalget konstaterer at sakkyndige erklæringer innenfor straffe- og justissektoren har vært underlagt kvalitetssikring i over 100 år, mens tilsvarende ikke blir gjort ved tvangsinngrep i barnevernet.

TOR RICHARDSEN/SCANPIX