Les mer:

Samtidig som Regjeringen strever med å komme frem til et kompromiss om hvor mye ulv og bjørn Norge skal huse, med miljøvernerne i SV og beitedyrforsvarerne i Sp som ytterpunkter, møter SV motstand i egne rekker.

Inge Staldvik. FOTO: ADRESSEAVISEN
Leif Arne Holme

Nord-Trøndelag SV mener SV sentralt fører en feilslått og kunnskapsløs rovdyrpolitikk. Nå har veteranen Inge Staldvik meldt seg ut av partiet i protest, skriver Namdalsavisa.

Mener SV er distriktsfiendtlig

– Solhjell tviholder på at rovdyrene skal ha prioriteres fremfor beitedyrene. Denne holdningen er ikke bare distriktsfiendtlig og beitenæringsfiendtlig – den er også rase— og kulturdiskriminerende. Samisk reindrift er klart truet av den store utbredelsen av rovdyr, og sørsamisk kultur er i dag dermed i akutt krise, skriver Staldvik i sin utmeldelse.

Han legger til at hverken parti eller regjering tar ansvar.

Får støtte fra fylkeslaget

Både Kari Ystgård, SV-ordførere i Namsskogan og Trond Martin Sæterhaug, leder i Nord-Trøndelag SV, er opprørt over SVs argumenter for en høyere rovdyrbestand i landet. I et ferskt intervju i Namdalsavisa argumenterer SVs nestleder Bård Vegar Solhjell for en tøff linje for å sikre rovdyrbestanden.

De to er irritert, men ikke overrasket. Til Namdalsavisa sier Ystegård:

– Dette er en vanlig mening blant folk i SV. Men jeg er skuffet over at han ikke tenker seg mer om når han er i Namdalen, sier Ystgård.

Stortinget skal innen utgangen av 2010 inviteres til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn.