Så langt ligger pengebidragene til Ap over fem ganger høyere enn bidragene til Høyre. Ap kan kvittere ut 4,9 millioner kroner i valgkampbevilgninger, det er over 1,2 millioner mer enn ved kommunevalget i 2003. Økningen kan i første rekke forklares med mer penger fra Fagforbundet, som øker støtten med 800 000 kroner til 2,8 millioner. — Er dere blitt bedre venner med Fagforbundet etter hvert, partisekretær Martin Kolberg?- Vi har vært venner med Fagforbundet hele tiden. Men det har vært en veldig positiv utvikling. Den dokumenterer et godt samarbeid, svarer Kolberg.

Milliondryss.

Forøvrig gir Fellesforbundet 1,1 mill., Norsk Kjemisk 400 000, NNN 300 000 og Forbundet for Ledelse og Teknikk 200 000 kroner. Arbeidsmandsforbundet og Treindustriarbeiderforbundet gir 50 000 hver.Mens Høyre og Frp får sine pengegaver fra bedrifter og privatpersoner, kommer all valgkampstøtten til Ap fra fagbevegelsen. De årene det er stortingsvalg, ligger valgkampstøtten tradisjonelt høyere enn når det er kommunevalg. I 2005 var den således på 8,2 millioner. Ap får dessuten en årlig bevilgning på 5 millioner kroner fra LO sentralt.

Også Sp.

Høyre har hittil mottatt 875 000 kroner i pengegaver. SV ligger foran Høyre i pengegaver, med 1,075 millioner - alt fra fagbevegelsen. Fagforbundet er største bidragsyter, med 800 000 kroner. Også Sp nyter godt av fagbevegelsens generøsitet. Hele 500 000 kr. er kommet i gaver, forteller generalsekretær Ivar Egeberg. Valgkampbudsjettet, som inkluderer pengegaver, er på to mill. kr.

Mange venner. Ap-sekretær Martin Kolberg.
JON-ARE BERG-JACOBSEN