Ligningskontoret mener overføringen er å betrakte som en skjult lønnsutbetaling til dem som fikk delta på reisene.

Det kommer fram i den hemmelige granskingsrapporten fra Oslo ligningskontor som omhandler pengebruken i Frps stortingsgruppe, skriver VG.

De seks Frp-toppene som undertegnet vedtaket om å opprette kontoen, får et påslag i inntekten på rundt 70.000 kroner hver.

De seks er: Carl I. Hagen, Hans Røsjorde, Fridtjof Frank Gundersen, Jan Simonsen, Øystein Hedstrøm og nå avdøde John Alvheim.

Hagen, Røsjorde, Gundersen, Hedstrøm og Simonsen kan vente seg et skattekrav som med renter kan bli større enn påslaget i inntekten. Den ordinære skatten på beløpet utgjør nesten 30.000 kroner. I tillegg kommer muligens 30 prosent straffeskatt, noe som vil utgjøre 20.000 kroner.

Årsaken til at skattekravet sendes ut nå, er at skattesaker fra 1997 vil bli foreldet fra årsskiftet.

Tidligere stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm må også betale det han skylder til skattemyndighetene.
SCANPIX
Jan Simonsen må også betale.
SCANPIX