På landsmøtet i Tromsø fikk Trond Åm, leder i Sør-Trøndelag Venstre, med seg partiet på at Venstre nå skal jobbe aktivt for at norske kommuner legger hånden på rattet for å skyte mer fart i boligbyggingen, skriver adressa.no. I en uttalelse fra landsmøtet i Venstre heter det blant annet at Norge trenger en ny boligpolitikk.

Partiet mener det bygges for lite, prisveksten er for høy og problemet er størst i de store byene. Venstre vil – blant annet gjennom økt sosial boligbygging, flere studentboliger og økt statlig subsidiering av disse og endringer i plan— og bygningsloven – få bygd mer boliger og dermed dempet prisveksten.

Selge ferdige områder

Trond Åm sier kommunale tomteselskap kan bli Kommune-Norges bidrag til å få snudd utviklingen i boligmarkedet.

– Et kommunalt tomteselskap i Trondheim skal finansieres gjennom å ta opp et lån i det kommunale kraftfondet som en startkapital. Det lånet kan selskapet betale tilbake når de tjener penger gjennom å kjøpe opp tomteområder, utarbeide helhetlige løsninger sammen med utbyggere, sørge for at prosjektene gjennomføres og til slutt selges til utbyggere som gjennomfører prosjektene, sier Åm.

Mer kontroll til kommunen

På den måten kan kommunen spille en større rolle, og ha mer kontroll på hvor og hvordan byen skal bygges. Åm ønsker seg et selskap som bygger ut nye områder på samme måte som Nedre Elvehavn ble bygget ut i Trondheim, i samarbeid mellom kommunen og Aker.

– Et kommunalt tomteselskap vil kunne bruke langt flere virkemidler enn plan- og bygningsloven for å styre prosjekter i den retningen kommunen ønsker. Det blir et virkemiddel for å styre hvert enkelt byggeprosjekt i retning av de overordnede planene og man kan se mer helhetlig på arkitektur, materialvalg og slike forhold rundt byggeprosessene også, sier Åm.

Erfaringene fra Sandnes kommune, hvor et slikt kommunalt selskap er opprettet, mener Trond Åm viser at det også er mulig å bygge billigere dersom kommunen spille er en mer aktiv rolle.

Endre boligspekulasjon

I uttalelsen fra landsmøtet i Venstre heter det videre at partiet vil bruke skattesystemet slik at det blir mer attraktivt å investere i bedrifter fremfor eiendom.

Venstre foreslår ingen konkrete endringer nå, men partiet varsler at de vil endre skattesystemet på dette området.