Derfor vil ikke Arbeiderpartiets leder si om han er enig i Ap.-veteran Thorbjørn Berntsens syn på Senterpartiet som et utpressingsparti.Det var i gårsdagens Aftenposten at Berntsen luftet sine meninger om den mulige fremtidige regjeringspartneren. Berntsens utblåsing kom etter at Sp. kritiserte Stoltenbergs uttalelser på Europabevegelsens årsmøte sist helg. Der sa han at det kan være aktuelt å binde stortingsgruppen, også nei-folkene, til å stemme for å sende en søknad om medlemskap.— Nå må hu derre Åslaug Haga snart begynne å besinne seg. Hun skaper et klima mellom de tre partiene - og spesielt Ap. og Sp. - som etter hvert vil bli helt umulig. Å be folk om å stemme Sp. er helt legitimt. Men å gå ut og si at folk ikke bør stemme Ap., er helt uhørt, sa Berntsen blant annet.Stoltenberg sier at han ikke tviler på at Berntsen støtter arbeidet med å etablere en stabil flertallsregjering, selv om han sin vane tro lar sine meninger høre.

Flertallsplattform.

— Men problemstillingen er ikke om vi skal forhandle med Senterpartiet. Det har Ap. gjort i årevis, blant annet i forbindelse med budsjettbehandlingene, sier Stoltenberg. Han sier oppgaven nå blir å legge noen langsiktige rammer i en felles regjeringsplattform. Stoltenberg mener de tre partiene allerede er kommet et stykke på vei, blant annet gjennom felles merknader til Perspektivmeldingen, som ble behandlet i Stortinget denne uken.- I den grad jeg har noen kritisk å si til mine partnere, skal jeg ta det på kammerset. Jeg vil anstrenge med veldig for å klare det, sier Stoltenberg.

Hypotetisk.

Han forsøker også å tone ned striden om stortingsgruppen skal bindes til å gå inn for folkeavstemning, ved å karakterisere spørsmålet som hypotetisk.I går fikk partilederen kritikk i Dagsavisen fra blant andre forgjengerne Thorbjørn Jagland og Reiulf Steen. De advarte mot å binde stortingsgruppen til å stemme for en EU-søknad. Det ville hverken tjene partiet eller ja-saken, mener de.Stoltenberg mener debatten ikke handler om partiet skal tillate nei-folk å si sin mening om EU-medlemskap, men om hvilke demokratiske retningslinjer som skal gjelde i stortingsgruppen.

Utbrytere.

— Vi har en lang og god tradisjon i Arbeiderpartiet for å tillate utbrytere i store enkeltsaker. For eksempel lokaliseringsvedtak, vernesaker, EU-saken og etiske spørsmål. Men vi har også tradisjon for at det ikke blir så mange utbrytere at et mindretall hindrer at flertallets ønske blir gjennomført, sier Stoltenberg.Han karakteriserer det som et hypotetisk spørsmål om gruppen skal bindes. - Jeg tror ikke dette blir aktuelt. Denne problemstillingen dukker bare opp dersom et nytt landsmøte går inn for å søke om medlemskap, og de stortingsrepresentantene som sier nei gjør at det blir et stortingsflertall mot å sende en søknad, sier Stoltenberg.