SENTERPARTIET er milevidt unna en plass på Stortingets Oslo-benk. Unntagelsen var i sin tid Arne Haukvik, som satt på et svært så personlig mandat. Mange mente den gang at han ble valgt på tross av at han var senterpartimann. Når Senterpartiet ikke får noe Oslo-mandat i år heller, skyldes det ikke at partiet har gått til valg på forslaget om å flytte ytterligere 6000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo.Årsaken er at Senterpartiets politikk ikke har noen appell til hovedstadens befolkning. Ved forrige stortingsvalg fikk Sp. skarve 1910 stemmer i Oslo. Omtrent den samme promilletilslutning kunne partiet notere seg for på Oslo-barometeret i Aftenposten Aften forleden. Utflyttings-forslaget gjør ikke situasjonen noe lettere for Senterpartiet eller Åslaug Haga, som står på førsteplass på Akershus-listen.DET ER DRISTIG av partiets toppkandidat i Oslo, Karoline Bjerkeset, å hevde at partiet har en god storby-politikk. Det beste som kan sies om Sp.s forhold til Oslo, er at partiet har skrinlagt tanken om å tvangsflytte arbeidsplasser ut av hovedstaden. Partiets drøm vil følgelig neppe bli innfridd selv om Sp. skulle komme i regjeringsposisjon. Oslo-folk kan avskrive den idéen som en Sp.-drøm som ikke lar seg innfri.DET TØR VÆRE nok å henvise til arbeids— og administrasjonsminister Victor Normans tvangsutflytting av åtte statlige tilsyn og 900 ansatte. Mer enn 80 prosent av de ansatte ga klar beskjed om at de ikke ville være med på utflyttingen. Innsigelsene ble ikke hørt, hverken av statsråden eller stortingsflertallet som ga ham sin tilslutning.I lys av erfaringene fra Normans bravader er det dristig av Oslo Senterparti å gå til valg på forslag om utflytting av enda flere statlige arbeidsplasser. Men det er selvsagt ingen grunn til å bli opprørt over at Senterpartiet steller med sitt.