Sykehjemslege på det privatdrevne Midtåsenhjemmet på Nordstrand i Oslo, Bjørn Sletvold, tror lønn, kompetanse og karrièremuligheter gjør at unge leger ser det som mindre attraktivt å jobbe på sykehjem.— Lønn er helt klart viktig. I tillegg må arbeidsgivere og kommunene bli flinkere til å legge til rette for etter- og videreutdanning, legger han til. Sletvold har selv jobbet som sykehjemslege i syv år.I motsetning til for sykehusleger og fastleger, har ikke sykehjemslegene muligheter til en naturlig spesialisering. Etter hva Sletvold kjenner til jobbes det med utvikling av en egen spesialitet for sykehjemsleger.- Vi samarbeider tett(ere) med andre faggrupper på sykehjemmet, jobber mye med svært syke pasienter med mange kroniske sykdommer, inkludert demens og psykiatri. Vi jobber tett med pårørende og vår kompetanse er viktig ved behandling og pleie i avsluttende fase av livet. I tillegg ligger det mye organisering og planlegging i arbeidsoppgavene, forteller Sletvold om hva som kjennetegner jobben som sykehjemslege.