— Regjeringen burde ha satt dette ut til ekstern granskning. Hele rapporten bærer preg av at de forsøker å forsvare seg selv, sier Siv Jensen til Aftenposten.no etter at UD i dag la frem resultatene fra den interne granskingen av terrorangrepet på Serena hotell.

— Redegjørelsen er grundig, men ikke fyllestgjørende. Målet er ikke å jakte statsråder, men å få frem sannheten, og å lære av det, sier Jensen.

Ikke fullstendig

På flere punkter mener Frp-lederen at rapporten ikke er fullstendig.

Hun sier hun fortsatt har spørsmål om evakueringen av de sårede, hvorfor SISU-bilen ble kjørt bort når det var en konkret terrortrussel mot hotellet, og lokaliseringen og evakueringen av Carsten Thomassen.

Venstre, Høyre og KrF ville opprinnelig ha en ekstern gransking av saken, men det blir det ikke noe av, side partiene ikke får flertall for utspillet.

Til Stortinget

— Det ville ha vært klokt av regjeringen å si ja til en ekstern gransking. Når de nå ikke vil det, er opposisjonen enig om å ta saken opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.

— Hvilke svar vi får vil avgjøre i hvilken form kontroll- og konstitusjonskomiteen vil følge opp saken, sier Høybråten.

Alternativene er at komiteen arrangerer en høring, eller at den bestemmer seg for å granske saken videre.