Vil lovfeste retten til frukt og grønt

Kunnskapsdepartementet vil ha lovfestet at skoleeiere må tilby frukt og grønt til elevene.

salesposter