Finansminister Kristin Halvorsen (SV) synes forslaget er godt.— Det er gode intensjoner bak dette forslaget, intensjoner som vi deler. Det er derfor noe vi vil vurdere i forbindelse med fremtidige statsbudsjett, sier statssekretær Geir Axelsen.Det var i Aftenposten nyttårsaften at Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norges Automobil-Forbund (NAF) etterlyste en innsats fra Regjeringens side for å få eiere av dieselbiler til å ettermontere partikkelfilter.

Les også:

Langt de fleste av landets nesten én million dieselkjøretøy mangler filter, og spyr derfor ut livsfarlig dieselpartikler som skaper store helseplager.Ifølge Folkehelseinstituttet vil det gi en stor helsegevinst å få montert filter på eldre biler. Dieselpartikler er det største problemet når det gjelder svevestøv som fører til lungesykdommer, hjerte— og karsykdommer, astma/allergi og fremskynder lungekreft og tidlig død.NAF-direktør Jan Johansen er positiv til Regjeringens uttalelser, men er utålmodig, blant annet fordi den norske bilparken er blant de eldste og mest forurensende i Europa.- Hvis flere blir oppmuntret til å installere filter, vil dette redusere helserisikoen dramatisk for alle som sliter med astma- og pusteproblemer. Det er viktig at Regjeringen ikke glemmer den lokale forurensingen, når det er så mye fokus på global oppvarming. Svevestøvet rundt regjeringskvartalet er også en miljøtrussel.

Tungvint.

Fra 1. januar i år senket Regjeringen årsavgiften for nyere dieselbiler med fabrikkmontertpartikkelfilter til 2660 kroner. Samtidig ble avgiften for biler utenfilter økt. Men de som allerede har kjøpt bil uten filter, og som gjerne vil ettermontere selv for å være miljøvennlig, får ikke redusert årsavgift, eller andre incentiver for å gjøre det. Fordi en ettermontering koster opp mot 10 000 kroner av bileierens egen lomme, er det derfor knapt noen som gjør det. Regjeringen avviste i fjor en slik ordning, fordi den mente den ville bli for byråkratisk, og dessuten at ettermonterte filtre ikke er effektive nok.Men i Tyskland betaler myndighetene bileierne for å få dem til å montere filter, blant annet fordi effekten av et filter på en eldre, forurensende dieselbil et langt større enn på en helt ny bil med fabrikkmontert filter.Ifølge NAFs søsterorganisasjon ADAC får alle som ettermonterer 330 euro (2660 kroner) i tilskudd, og dessuten lavere årsavgift. Tyske verksted er pålagt å utstede dokument på utført ettermontering av godkjente filtre.- I Tyskland har politikerne skjønt at man må bruke avgiftspolitikken for å oppnå miljømål. Våre medlemmer ønsker å redusere utslippene sine, men etterlyser politikere som vil legge til rette for det i form av klare og tydelige avgiftsincentiver. En ordning lik den tyske for å oppmuntre til partikkelfilter må innføres raskest mulig. I tillegg bør vrakpanten heves for å få vekk de gamle miljøverstingene fra veiene, sier Johansen.