• Barneminsteren vil ikke svare på kritikken.

    FOTO: Dag W. Grundseth

- Thorkildsens lekkasjer kan være straffbare

Kommunalråden i Trondheim mener at det verre at barneministeren fortsetter å informere om taushetsbelagt informasjon, enn at hun ba politiet om å etterforske en incest-sak på nytt.

- Inga Marte Thorkildsen fortsetter å fortelle om taushetsbelagt informasjon om et barn. Det er under enhver kritikk at hun fortsetter å lekke opplysninger om dette offentlig, sier Merethe B. Ranum (H), kommunalråd i Trondheim.

Ranum har tidligere vært leder av fylkesnemnda.

Nemndas oppgave er først og fremst å fatte vedtak etter lov om barneverntjenester. Hun har også vært politiinspektør, og siden 2007 har hun vært kommunalråd.

  - At en offentlig tjenestemann gir ut taushetsbelagt informasjon er straffbart, og er i såfall langt verre at hun som stortingspolitiker ba politiet etterforske incest-saken på nytt, forteller hun.

Det var Dagbladet som først avdekket at Thorkildsen hadde kontaktet politiet.

På sin åpne facebook-side skrev Thorkildsen barnets diagnose.
Inga Marte Thorkildsen la søndag ut informasjon om barnets diagnose på sin facebookside.

Mandag morgen uttalte hun i NRK i programmet Politisk kvarter at det var fattet akuttvedtak i saken.

Utleverer informasjon om barnet

- Dette er taushetsbelagt informasjon som hun ikke har lov til å informere om, mest av alt av hensyn til barnet. At hun fortsetter å lekke detaljer er under envher kritikk, sier Ranum.

Ranum understreker at hun ikke kjenner noen i saken, og vet ingenting om barnet.

Til NRK uttrykker barnefaren gjennom sin advokat, Mette Yvonne Larsen, dyp fortvilelse over lekkasjene.

Larsen ser alvorlig på uttalelsene til barneministeren.

Omtaler saken som en privatperson

- Hun legger ut ny informasjon om denne saken på sosiale medier. Og hun trekker inn barnevernet som en ny faktor i saken. Det hun skriver er heller ikke korrekt, hun lar det henge i luften hvorfor barnevernet var bekymret, sier Larsen til Aftenposten.no.

- Sakens fakta er at barnevernet tok barnet fra mor og plasserte det hos far. Barnevernet er en etat hun har ansvar for, og på den måten undergraver hun systemet som hun selv har ansvar for, fortsetter Larsen.

- Kommer uttalelsene til å få følger for Thorkildsen?

-  Brudd på tausethsplikten er straffbart i henhold til straffelovens §121. Spørsmålet er om det er forsettelig eller grovt uaktsomt.

- Det vi venter på nå er at hun skal komme med en uforhbeholden beklagelse og at hun slutter og tvittre og skrive på Facebook som en privatperson om denne saken. Om barnefaren ønsker å anmelde saken, har jeg ikke snakket med ham om foreløpig, forteller Larsen.

Burde vite bedre

Inga Marte Thorkildsen har vært stortingspolitiker siden 2001 og har blant annet vært medlem av Justiskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen. 23. mars i år ble hun statsråd for barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet.

- Med sin lange bakgrunn og som en del av vårt lovgivende organ, burde Inga Marte Thorkildsen vite hvor strenge regler det er for å gi ut opplysninger om noens personlige forhold. At hun har som barneminister tar stilling for den ene parten i en sivil sak er svært alvorlig, sier Merethe B. Ranum.

- Barnet er anonymt

Barneombud Reidar Hjermann mener det er avgjørende at barnet Thorkildsen omtaler er anonymisert.

-  Så lenge man ikke vet hvem barnet er, så er det bra. Men generelt vil jeg si at man skal være veldig forsiktig med å skrive sensitiv informasjon på nettet. Det er noen som vet hvem dette barnet er, sier Hjermann.

Han mener at det stort sett er foreldre selv som begår de største overtrampene.

- Som regel er det foreldre selv som legger ut sensitiv informasjon om barnet og barnekonflikter på nettet. Det er utbredt og det er alvorlig, påpeker han.

Vil ikke kommentere

- Inga Marte Thorkildsen har ingen kommentar ut over det som allerede har kommet frem i media, opplyser pressevakten i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Siste nytt