• Aziz Rehman, leder av mangfoldsutvalget og innvandrerforeningen i Søndre Nordstrand, og Ingrid Madslien, tidligere driftsstyreleder på Mortensrud skole og nå lagleder i Klemetsrud IL, er enige om at det å lære seg norsk språk er en nøkkelfaktorer for god integrering.

    FOTO: Stein J Bjørge

Her er Oslos første innvandrerbydel

For første gang får Oslo en bydel der innvandrerne er i flertall. Søndre Nordstrand passerer 50 prosent-grensen til sommeren. I nabobydelen har andelen ennå ikke nådd 15 prosent.

Nesten halvparten av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn i 2040, spår Statistisk sentralbyrå (SSB). Slik er det allerede i flere bydeler.

1. januar i år hadde 49,2 prosent av beboerne i Søndre Nordstrand innvandrerbakgrunn, viser fersk statistikk. Det betyr at grensen på 50 prosent nås om kort tid, hvis den ikke allerede er passert.

Klikk på bildet for større versjon

Lavest andel blant de eldste

- I utgangspunktet er mangfold en berikelse. Det er spennende med mange kulturer, nasjonaliteter, språk og ulike måter å tenke på, men samtidig gir det også en del utfordringer, sier Aziz Rehman til Aften.

Han bor på Mortensrud og er leder av mangfoldsutvalget og innvandrerforeningen i bydelen.

Rehman tror ikke det er negativt at andelen er såpass høy, og mener vi må erkjenne at Oslo er blitt en flerkulturell by. Han peker på språk og kommunikasjon som nøkkelfaktorer for god integrering.

Alle må kunne språket

- Norsk er fellesspråket. Alle må kunne språket. I tillegg er skolen viktig. Man må sørge for å ha nødvendige ressurser, slik at barna får et godt grunnlag fra starten av, sier han.

Blant bydelens beboere i alderen 20–29 år er mennesker med innvandrerbakgrunn i klart flertall (62,1 prosent). Andelen er lavest blant dem over 60 år – 25,9 prosent.

- Åpenhet og tålmodighet er viktig, og at man ikke snakker om hverandre, men med hverandre, mener Rehman.

Født og oppvokst i Norge

I nabolaget hans bor Ingrid Madslien. Her har hun bodd siden 1986. Som tidligere driftsstyreleder på Mortensrud skole og nå lagleder i Klemetsrud IL har hun fulgt utviklingen over mange år.

- Når jeg tenker på dem jeg kjenner, tenker jeg ikke på dem som innvandrere. Men jeg forholder meg jo veldig mye til ungdommen, og mange av dem er født og oppvokst i Norge, sier Madslien.

Tar ikke del i nærmiljøet

- Utfordringen, og det vi diskuterte mye på barneskolen, er den språklige fattigdommen når unger ikke går på SFO, men rett hjem, og ikke har tilgang til norsk barne-TV, men ser programmer fra hjemlandet.

Madslien legger ikke skjul på at det er en utfordring at en del innvandrergrupper velger å ikke ta så stor del i nærmiljøet som andre, hverken når det gjelder å delta i ungenes fritidsaktiviteter eller melde seg til verv i idrettslaget.

Må forsvare stille krav

Når Oslo nå er på vei dit Søndre Nordstrand er i dag, er det viktig å tørre å stille krav, mener Madslien.

- Ungene må i barnehagen, på SFO og det må stilles krav om at man lærer seg ordentlig norsk. Jeg mener det er viktig å ta del i norsk kulturundervisning og ikke tenke på seg selv som så veldig spesiell. Alle mine tre barn har stått til konfirmasjon borgerlig, men de er med på skolens arrangement i kirken før jul. Det har med kulturen vår å gjøre, og jeg ville at de skulle være med skolen på besøk i en moské og en jødisk synagoge også, for å lære om det. Det er ikke farlig, sier Madslien.

Handler ikke om nasjonalitet

Både hun og barna har opplevd å måtte forsvare, overfor etnisk norske fra andre deler av byen, hvorfor de velger å bo der de bor.

- Vi ser personene og kjenner dem. Det handler ikke om hudfarge og nasjonalitet. Da jeg var driftsstyreleder på skolen, visste jeg nøyaktig hvem av foreldrene som ville stille opp på arrangementer helt uavhengig av etnisitet. Samtidig kan det å ikke beherske det norske språket føre til at en ikke deltar på foreldremøter og lignende, og det igjen kan føre til at en blir tatt for ikke å være interessert, mener Madslien og legger til:

- Det er ikke så mange som går helt tildekket her, og jeg tenker ikke over om noen går i hijab lenger. Det er ingen big deal.

Store nabo-forskjeller

Rundt 11 000 beboere med innvandrerbakgrunn skiller nabobydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand.

- Det har dels med bydelens alder å gjøre. Søndre Nordstrand er en relativt ny bydel med mange nye boliger. Men det handler mest om prisnivå. Nordstrand er for eksempel et etablert og dyrt område med mange eneboliger og høyt pris- og inntektsnivå, og innvandrerandel som i de vestlige bydelene Ullern og Vestre Aker. Søndre Nordstrand har rimeligere boliger med mange rekkehus, sier seniorforsker Helge Brunborg hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hvordan blir det i 2040?

SSB har anslått at halvparten av Oslos befolkning vil ha innvandrerbakgrunn i 2040. Hvordan bydelene vil utvikle seg, og i hvor stor grad forskjellene vil opprettholdes, er vanskelig å si, synes demografen.

- Vi regner med at innvandringen til Norge vil være høy i noen år til og så gå noe ned, særlig arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. Det vil antagelig bli flere innvandrere med høy kompetanse og høy inntekt, og så spørs det hvor de ønsker å bosette seg.

SSB-forskeren påpeker at det finnes innvandrere som gjerne vil bo i nærheten av andre fra samme hjemland, men at det også finnes innvandrere som ikke vil bo der det bor mange andre innvandrere, for å bli mest mulig integrert.

 

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Flere fra Polen enn Afrika

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge vokste med 54 200 i 2011, den høyeste tilveksten noensinne.

Ved årsskiftet var det 547 000 innvandrere og 108 000 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge.

1. januar 2012 bodde det 67 300 polske innvandrere i Norge. Fra Polen alene kommer det flere innvandrere enn fra hele Afrika.

Den nest største gruppen (34 800) er innvandrere fra Sverige.

Andre store grupper innvandrere er tyskere (23 700), litauere (22 700), irakere (21 800) og somaliere (21 000).

86 prosent "ikke vestlige"

Beboerne med innvandrerbakgrunn er delt i to: innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

I Søndre Nordstrand bor det 11 531 innvandrere og 6337 norskfødte med innvandrerforeldre. Av disse 17 868 har 15 375 bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (unntatt Australia og New Zealand) og Europa utenom EU/EØS, altså 86 prosent. 2493 har bakgrunn i EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Kilde: SSB

Søndre Nordstrand

Oslos sørligste bydel. Er med sine 18,4 kvadratkilometer også byens største.

Fra midten av 1980-årene har det vært stor byggeaktivitet i bydelen.

Det neste store planlagte utbyggingsområdet er Gjersrud-Stensrud.

Befolkningen økte med 80 prosent i 7-årsperioden 1986–1993.

Kilde: Oslo kommune

 

Siste nytt