• Norges OECD-ambassadør Tore Eriksen

    FOTO: OECD

Norges OECD-ambassadør Tore Eriksen: - Kjente ikke kriteriene

Toppdiplomaten Tore Eriksen, Norges OECD-ambassadør og Finansdepartementets øverste sjef fra 1999-2011, legger heller ikke fingrene imellom.

- I min tid i departementet opplevde vi det som et problem at vi ikke visste hvilke kriterier vi ble revidert etter. I slike tilfeller kan det være vanskelig  å forholde seg til Riksrevisjonens kritikk, og til spørsmålene Riksrevisjonen stiller, sier Eriksen. Han mener Riksrevisjonen har en viktig oppgave, og det er viktig å ha en god Riksrevisjon.

- Særlig forvaltningsrevisjonen er krevende, både når det gjelder metoder og faglig innhold. Det bør kreves meget høy og bred kompetanse her.

Han nevner fondsforvaltersaken, der en ekstern forvalter av Oljefondet fikk et honorar på 500 mill. kr, som et eksempel.

Les også

Beinhard kritikk av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen mangler kompetanse, og kritikken fra Riksrevisjonen er ofte ikke hjemlet i Stortingets vedtak, mener en rekke offentlige samfunnstopper.

-Honoraret var svært høyt, og det var helt naturlig med en offentlig debatt. Men det var vanskelig å finne grunnlaget i Stortingets forutsetninger og  vedtak for kritikken fra Riksrevisjonen og derfor vanskelig å vite hvordan vi skulle forholde oss til kritikken utover det helt generelle og de etiske sidene ved det høye honoraret.

Eriksen frykter at Riksrevisjonens innblanding i den interne planleggingen i departementene fører til dårligere virksomhetsplaner.

- Dette er interne styringsredskap for å organisere og gjennomføre arbeidet. Jeg antar resultatene, og at Stortingets vedtak følges opp, bør være det  viktigste for Rikerevisjonen, ikke de interne prosessene. Hvis man vet at de interne prosessene blir vurdert av Riksrevisjonen, bl.a. på grunnlag av virksomhetsplaner, er det en fare for at disse planene blir mindre detaljerte og dårligere.

Han mener Riksrevisjonens metoder i forvaltningsrevisjonen bør evalueres.

- Det er kanskje en tanke å la noen utenfor Riksrevisjonen gå gjennom metodene i forvaltningsrevisjonen etter at dette nå har vært et viktig revisjonsområde i mange år. Jeg antar at Riksrevisjonen selv kan initiere en slik gjennomgang, eller at Stortinget kan vurdere det.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Siste nytt