• At ingen hastigheter i universet kan overgå lysets, er en sentral del av Albert Einsteins relativitetsteoriene. Dagens fysikk baserer seg på denne loven, og funnene i CERN er dermed sensasjonelle.

Sensasjon i CERN: - Partikler overgikk lysets hastighet

Ved forskningssenteret i CERN i Sveits snakkes det om en sensasjon.

Målløse fysikere kan nylig ha vært vitne til at såkalte subatomære partikler, i dette tilfellet nøytrinoer, etter sigende skal ha overgått lysets hastighet.

Nøytrinoer ble skutt ut av en akselerator i CERN i Geneve til et laboratorium 732 kilometer unna, i Gran Sasso-laboritoriet i Italia.

Der skal de ha dukket opp noen nanosekunder tidligere enn lyset ville ha gjort.

- Dette vil være en så sensasjonell oppdagelse at man må behandle resultatene ekstremt forsiktig, sier John Ellis, en fysiker ved CERN til nyhetsbyrået AP.

Eksperimenterte i tre årNøytrinoer er en type elementærpartikler uten elektrisk ladning, på størrelse med elektroner. De deles inn i tre forskjellige typer: Elektron-nøytrinoer, myon-nøytrinoer og tau-nøytrinoer.

Et forskerteam har holdt på med et eksperiment med nøytrinoer i tre år, for å se hvordan de brått forvandles fra en type til en annen.

Teamet har kun sendt myon-nøytrinoer i akseleratoren, og så registrert hvor mange som spontant ble forvandlet til tau-nøytrinoer innen de nådde laboratoriet i Italia.

Det var under slike eksperimenter at forskerne registrerte den banebrytende hastigheten.

- GalskapMed oppdagelsen har man med andre ord overgått Albert Einsteins antagelser, der relativitetsteoriene blant annet anslår at ingen hastigheter i universet skal kunne overgå lysets.

I så fall vil det være snakk om et markant skifte i fysikkverdenen. Ingen har tidligere lyktes med det samme.

- Dette er galskap. Konskevensene kan bli veldig alvorlige, sier en talsmann for forskningsteamet, Antonio Ereditato, til BBC.

Formell oppdagelseEn rapport vil om kort tid offentliggjøres på Internett, for å bedre kunne verifisere hvorvidt resultatene faktisk stemmer.

Teamet målte farten på nøytrinoene totalt 15.000 ganger og hevder å ha oppnådd en sammenheng som er signifikant nok til at det i vitenskapelige kretser kan omtales som en formell oppdagelse.

De er likevel klar over at systemfeil kan være forklaringen. At lysets hastighet ser ut til å ha blitt overgått, kan skyldes feiltolkning av uregelmessigheter, understreker Ereditato.

- Vi utforsket alle mulige forklaringer på dette. Vi søkte å finne mulige systemfeil, men fant det ikke. Dermed er vi tvunget til å gå ut i offentligheten for å få folk til granske dette. Jeg ville bli svært lettet dersom det samme ble observert i et annet, uavhengig eksperiment, sier han til BBC.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Nyheter

Fakta om CERN

Står for Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Den europeiske organisasjonen for atomforskning) Verdens største partikkelfysiske laboratorium Ligger ved Geneve i Sveits Ble etablert i 1954 Opprinnelig 12 medlemsland (Norge er et av dem) men omfatter nå 26 land Har 3000 fulltidsansatte 6500 forskere fra 500 universiteter i 80 land jobber her. Dette er om lag halvparten av alle som jobber innen dette feltet i verden. Kilde: NRK

Siste nytt