• Statsadvokat Iris Storås har karakterisert saken som en av alvorligste hun har ført for retten. Hun var også aktor under overgrepssaken i Alvdal.

    FOTO: Arkivfoto

Voldtok egne barn i fem år:

Serieovergriper dømt til forvaring

Sønnen var under barnevernets kontroll da faren voldtok ham. Da var 47-åringen allerede domfelt to ganger for seksuelle overgrep mot yngre gutter.

Den 47 år gamle tobarnsfaren ble fredag dømt i Gjøvik tingrett til forvaring med en tidsramme på ti år og en minstetid på syv år. Dermed er han dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige for tredje gang på tolv år.

Gjøvik tingrett dømmer mannen på alle tiltalepunkter.

Han er funnet skyldig i voldtekt, samleie med barn under ti år, incest og mishandling av familiemedlemmer.

Overgrepene startet i 2006, da barna var åtte og ti år gamle. Sønnen ble misbrukt helt frem til 2010 og datteren frem til 2008. Begge barna har siden 2008 vært plassert i fosterhjem.

De siste overgrepene mot sønnen skjedde mens gutten var i barnevernets hender, og faren allerede var dømt for seksuelle overgrep mot yngre gutter.

- I forbindelse med at han ble løslatt etter fengsling fortsatte overgrepene med en gang han var hjemme igjen. Senere etter at barna var kommet i fosterhjem benyttet han anledningen til seksuelle overgrep mot sønnen. Dette var i forbindelse med samvær hvor barnevernstjensten i utgangspunktet skulle hatt tilsyn, heter det i dommen fra Gjøvik tingrett.

Voldtok barna tre år etter løslatelse

47-åringen er domfelt for overgrep mot andre barn to ganger tidligere. I 2010 ble han i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i fem år for overgrep mot en lettere psykisk utviklingshemmet gutt.

Mannen ble også dømt for overgrep mot en gutt på 13 år i 2001, men hans egne barn ble ikke satt under barnevernets kontroll.

Han ble løslatt fra soning i februar 2002, og bare fire år senere voldtok han sine egne barn.

Jeg har forgrepet meg på dem begge seksuelt, og jeg legger ikke skjul på at det var voldtekter. Tobarnsfar (47).

Statsadvokat Iris Storås var også aktor i den siste overgrepssaken mot 47-åringen. Denne gangen kjempet hun for forvaring og fikk gjennomslag.

Storås har karakterisert saken som en av alvorligste hun har ført for retten. Hun var også aktor under overgrepssaken i Alvdal og voldtektssaken i Elverum.

- Vi har identifisert en rekke risikofaktorer, som samlet sett indikerer en alvorlig fare for gjentakelse av seksuell vold, og vi finner få opplysninger eller momenter som skulle kunne redusere denne gjentakelsesfaren, skriver de sakkyndige i sin redegjøring.

Levde i frykt

De to barna ble slått, sparket og holdt fast i forbindelse med de seksuelle overgrepene. De ble også presset til å utføre seksuelle handlinger med hverandre og var ofte til stede når den andre ble misbrukt.

- Overgrepene er et meget stort tillitsbrudd overfor barna. Tiltalte var deres eneste omsorgsperson etter at moren døde. Disse barna har måttet leve i en kontinuerlig uttrygghet og frykt for vold og seksuelle overgrep, heter det i dommen.

- Jeg legger ikke skjul på at det var voldtekt

Rettssaken gikk over tre dager i Gjøvik tingrett den siste uken i juni. Bistandsadvokat Marianne Stein la ned påstand om oppreisning på inntil 300.000 kroner til hvert av de to barna. 47-åringen aksepterte dette kravet under rettssaken.

- Jeg har forgrepet meg på dem begge seksuelt, og jeg legger ikke skjul på at det var voldtekter. De var ikke med på det frivillig, jeg holdt dem fysisk fast, sa mannen under sin forklaring i tingretten.

Tingretten dømmer barnefaren til å betale 300.000 kroner til hvert av de to barna innen to uker.

Mannens forsvarer, Camilla Kyllo, har under rettssaken kjempet mot forvaring for sin klient. Hun ba retten nøye seg med en lengre, tidsbestemt fengselsstraff, siden hennes klient erkjente straffskyld for voldtektene.

Kyllo ønsker ikke å kommentere dommen før hun har snakket med sin klient.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Nyheter