• Aktor Marit Bakkevig og hovedetterforsker Kari Landrø hos Kripos fikk fullt gjennomslag i tingretten.

    FOTO: Per Annar Holm

Trailersjåfør dømt til ni års forvaring

Forgrep seg mot 20 mindreårige gutter over en syvårsperiode.

45-åringen som i Sør-Gudbrandsdal tingrett sto tiltalt for en rekke voldtekter, seksuelle overgrep og misbruk av mindreårige gutter helt ned i 11-årsalderen er dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år.

Han må også betale seks av sine ofre tilsammen 515.000 kroner i oppreisningserstatning, og 10.000 kroner i saksomkostninger.

Dommen er i tråd med aktor Marit Bakkevigs påstand.

- Vil anke

- Dommen vil bli anket, bekrefter forsvarer Line Margareta Foss overfor Aftenposten.no ved 20-tiden torsdag.

Tidligere på dagen sa medforsvarer Svein-Harald Foss at deres klient  ikke var blitt hørt på noe, og at det derfor lå an til en anke.

 

- Knusende dom

Den enstemmige dommen følger aktor Marit Bakkevigs bevisførsel i retten.

«Han har planmessig rettet seg inn mot gutter i 14-16-årsalderen. han har vært svært aktiv på internett og hans søken har vært rettet mot gutter som har fremstått utforskende og kanskje usikker på egen legning. Skadepotensialet anses stort og uoversiktlig særlig også fordi guttene har levd under press over lengre tid», skriver Elisabeth B. Løvold.

- Fikk forvaring

Siden 45-åringen har to dommer for lignende forhold fra før, hadde aktor lagt ned påstand om at han nå burde dømmes til forvaring. Hennes forslag var forvaring i ni år, med en minstetid på seks år.

«Hans manglende oppfatning av egen skyld og eget ansvar, at han nå skal dømmes for mange seksualforbrytelser begått over mange år, og at han tidligere er dømt for tilsvarende handlinger, gjør at retten anser at det vil være en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå en slik forbrytelse. Tiltalte åpner ikke for noen selverkjennelse til tross for massive bevis mot ham», skriver dommeren.

- Gammel sak

Saken startet da rådmannen i en kommune i Midt-Norge sommeren 2009 anmeldte overgrep mot en gutt under 16 år på vegne av barnevernet.

Det gikk et halvår før gutten ble kalt inn til dommeravhør, og ytterligere fem måneder før den nå 45 år gamle trailersjåføren ble avhørt.

Kripos overtok etterforskningen i april 2012, og 18. september ble mannen pågrepet og siktet.

Samtidig ransaket politiet mannens bopel og en fritidseiendom i Gudbrandsdalen hvor de gjorde beslag i flere datamaskiner hvor sentrale bevis i saken var forsøkt slettet.

 

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Saken

En 45-åring, som har jobbet som trailersjåfør, står tiltalt i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer for seksuelle overgrep mot 20 gutter i alderen 12 til 16 år.

Tiltalen går på flere voldtekter, seksuell omgang med barn, seksuelt krenkende atferd, samt besittelse av over 1000 overgrepsbilder og filmer.

Aktor Marit Bakkevig fra Det sentrale statsadvokatembetet har alt varslet at det kan bli lagt ned påstand om forvaring ettersom tiltalte har to dommer for tilsvarende forhold fra før.

Etterforskningsleder Kari Landrø og politiadvokat Anne Cecilie Dessarud fra Kripos bistår aktor.

Lillehammer-advokatene Line Margareta og Svein-Harald Foss forsvarer tiltalte, mens Nina Braathen Hjortdal er bistandsadvokat for de fornærmede.

Det er satt av to uker til saken, som administreres av sorenskriver Elisabeth B. Løvold.

Siste nytt