• Ruter gjør et nytt fremstøt for å kunne bøtelegge kunder som ikke validerer sitt Flexus-kort reise for reise.

    FOTO: ANETTE KARLSEN

Vil gi bot til billettkjøpere

Ruter gir seg ikke. De vil tvinge passasjerer med gyldig billett til å registrere alle enkeltreiser. Reisende som ikke gjør det, skal straffes med gebyr.

Den nye taktikken for å få Flexus til å fungere kommer frem i et forslag til nye reisevilkår som Ruter sist uke sendte til Samferdselsdepartementet. Hensikten er å finne en måte å få folk til å validere sitt elektroniske reisekort til tross for at T-banesperrene ikke vil bli tatt i bruk, slik Aftenposten skrev søndag.

For Flexus-systemet er det viktig at passasjerene registrerer sitt reisekort på denne måten fordi trafikktallene er avgjørende for hvordan pengene skal fordeles, spesielt mellom Ruter og NSB. Dermed vil Ruter at det skal vanke straff hvis du ikke validerer alle turer, selv om du har gyldig kort. NSB har gjort det klart at selskapet ikke er opptatt av at togreisende skal validere kortet reise for reise, at det er nok å validere ved begynnelsen av hver ny periode.

- Sentralt verktøy

Så lenge T-banesperrene ikke fungerer, og reisende selv kan velge om de skal validere sitt reisekort før hver enkeltreise, er disse trafikkdataene helt uten verdi. Derfor vil Ruter innføre tvang. Det ble først tatt opp på et møte med departementet den 25. mars, men Ruter fikk da nei. Nå søker reiseselskapet på ny om tillatelse til å gi såkalt glemmegebyr til passasjerer som har gyldig billett, men som ikke har validert.

«Ruter vurderer glemmegebyret som et helt sentralt verktøy for at en regel om obligatorisk fremvisning av gyldig billett skal være effektiv. Uten et slikt verktøy vil ikke Ruter kunne håndheve en slik regel dersom dette skulle bli nødvendig, og tilstedeværelsen vil også kunne innvirke på kundenes adferd», skriver selskapet.

De påstår at ordningen er en fordel for kundene.

Gyldig billett

I Samferdselsdepartementet oppfattes en slik praksis som problematisk, men avdelingsdirektør Arnfinn Øen påpeker at forslaget fra Ruter nettopp er kommet, og at det nå skal behandles før det tas noen avgjørelse.

- Det er ingen tvil om at en som har betalt et periodekort og validert det ved første gangs bruk har gyldig billett?

- Vedkommende har gyldig billett. Annerledes er det med for eksempel et klippekort som man ikke har stemplet. Da har vedkommende reist uten å betale for seg. Det er noe helt annet enn ved periodebilletter som er validert ved første gangs bruk. Det er dermed gyldig for et ubegrenset antall reiser i perioden. Det er nettopp denne forskjellen som er problematisk, sier avdelingsdirektør Øen.

Siste utvei

Ifølge Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen er gebyrer for manglende registrering av enkeltreiser aller siste utvei.

- Hvordan kan Ruter overhode forsvare å gi gebyr til passasjerer med gyldig billett?

- Dette dreier seg om et glemmegebyr for ikke å ha vist gyldig billett. For oss handler det om inntektssikring, og med bedre reisedata kan vi tilby mer kollektivtrafikk for pengene.

- Er det egentlig derfor dere vil ha registrert hver eneste reise?

- Det er en kombinasjon av flere forhold. Jeg kan forstå at med bare periodebilletter kan dette utledes som dustete forklaringer, men etter hvert som vi lanserer flere billetter kan merverdien for kundene av å forsikre seg om at man har gyldig billett, bli større.

- Men målet med systemet var forenkling?

- Ja, det er et stort tankekors at det kan bli merarbeid for passasjeren, men hun får igjen på lang sikt. Vi prøver å få til et «joint venture» sammen med kundene, selv om det ikke er lett å se kundefordeler på kort sikt.

- Hvilke fordeler har kunden?

- Kunden får dekket et behov for å se at man har gyldig billett, sier Reitan Jenssen.

Jeg kan forstå at med bare periodebilletter kan dette utledes som dustete forklaringer Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Nyheter

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Dette er saken

I helgen skrev Aftenposten at sperringene som er satt opp på en rekke T-banestasjoner i forbindelse med det nye elektroniske billettsystemet Flexus, er overflødige. Sperrene har stått der i flere år, og skulle opprinnelig brukes til å kontrollere at de som tok T-banen hadde gyldig billett. De skulle også sørge for at tellingen av passasjerene ble nøyaktig, slik at reiseselskapene Ruter og NSB kunne fordele inntektene korrekt. Ingen av disse målene er nådd, og det finnes i dag ingen plan for at sperrene skal tas i bruk. Bare to maskiner kan sjekke Flexus-kortene under kontroller.

Siste nytt