• Ambulansesjåføren: - Et sammenhengende helvete

    Ambulansesjåfør Erik Schjenken er åpen om tiden etter episoden der Ali Farah ble etterlatt skadet i Sofienbergparken i fjor.

    VIDEO:

  • Dette er et av fire bilder frilansjournalist Øyvind Låte solgte til VG Nett. Ali Farah er nr. 6 f.v. med sekk på ryggen.

    FOTO: ØYVIND LÅTE

- Burde gjort mer for å frem den «andre siden»

- Hvis redaksjoner hadde tilgang og kjennskap til dette bildet, men ikke brukte det, har de opptrådt kritikkverdig, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk presseforbund.

Les også:
Bildet av Ali Farah liggende, skadet i gresset i Sofienbergparken etter at ambulansen reiste fra ham 6. august i fjor, er blitt velkjent. Alle store medier i Norge har brukt bildet. I et stort intervju med A-magasinet i dag, forteller ambulansesjåføren Erik Schjenken om livet etter episoden som stemplet ham som rasist, og var nær ved å knekke ham.A-magasinet trykker også et bilde som ble tatt av frilansfotograf Øyvind Låte sekunder før ambulansen reiste fra parken. Bildet viser Ali Farah stående med sekken på ryggen. Dette bildet er ikke blitt like kjent.- Ali Farah sto oppreist med sekk på ryggen da vi dro, han lå ikke bevisstløs i gresset, sier Schjenken.

- Ble symbol på rasisme

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk presseforbund mener mediene burde gjort mer for å få frem «den andre siden» av hendelsen i Sofienbergparken. - I denne saken kan man ikke klandre mediene for å ha sluppet til alle kilder som konkluderte med at dette dreide seg om et rasistisk overgrep, men man kan antakelig klandre dem for ikke å ha anstrengt seg særlig for å innhente og viderebringe informasjon som kunne ha bidratt til å bringe ambulansepersonalet i et noe mindre negativt lys, sier sier Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk presseforbund. Kokkvold ønsker ikke å fordele skyld eller uskyld i saken, men mener at den utviklet seg til å bli et symbol på rasistiske holdninger, en byrde det ikke var naturlig for ambulansesjåførene å måtte bære.

Forhåndsdom

- Det er alltid en fare for forhåndsdom når mediene mener å kunne avdekke alvorlige overgrep mot enkeltmennesker. Når man i tillegg har mistanke om at overgrepet er rasistisk motivert, er faren for forhåndsdømming ekstra stor, fordi man så lett kan komme til å overse eller underkommunisere det som måtte tale til «overgripernes» fordel, sier Kokkvold. «Dette er et bilde som sier litt om virkeligheten slik den ble oppfattet av sjåførene, og derfor er det relevant.» Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk presseforbund Han mener pressen lett kan få «tunnelsyn» når man mener å finne maktmisbruk eller systemfeil, og dette i tillegg kan knyttes til mistanke om rasisme. Da kan det hende at man ikke gjør alt journalistikken krever, og som er naturlig i andre sammenhenger, som å sjekke påstandene grundig, kontrollere at opplysningene man bruker er korrekte, og ikke minst hente inn et annet syn. - Det er ingen tvil om at medienes dekning etterlot et klart inntrykk av at de var skyldige, og det er antagelig ikke gått langt nok i å hente inn andre syn enn det dominerende, sier Kokkvold.

- Illustrerer best

Frilansfotograf Øyvind Låte tok flere bilder av hendelsen i Sofienbergparken 6. august, i tillegg bildet av en stående Ali Farah med sekk på ryggen. VG Nett kjøpte dette bildet av Låte, og brukte det i en grafikk som viste hendelsesforløpet minutt for minutt. Denne ble publisert sammen med flere av sakene VG Nett skrev de påfølgende dagene. Men bildet av Ali Farah liggende på gresset fikk en mer fremtredende rolle. Artikkelen fortsetter under bildet.
- Vi syntes at bildet der Ali Farah ligger på bakken illustrerte situasjonen best. Det var dette bildet som dokumenterte at han var i en tilstand hvor det fremsto som sannsynlig at han trenger legehjelp, sier Espen Egil Hansen, ansvarlig redaktør i VG Nett. Han forteller at da VG Nett publiserte sin første sak, var det allerede kommet melding fra Ullevål om at Farah lå hardt skadet på sykehuset og var i koma.

- Sier litt om virkeligheten

- Mannen var slått ned. Det er det som har blitt fremstilt som det sentrale poenget. Men helt fra begynnelsen skrev vi at han hadde reist seg, og at ambulansepersonellet opplevde ham som truende, sier Hansen. Kokkvold synes det er oppsiktsvekkende at bildet ikke er brukt i større grad av norske medier. - Dette er et bilde som sier litt om virkeligheten slik den ble oppfattet av sjåførene, og derfor er det relevant. At det ikke er brukt i større grad viser at det eksisterer en redsel i norske medier for ikke å opptre politisk korrekt. - Hvis redaksjoner hadde tilgang og kjennskap til bildet og visste hva det fortalte, men ikke brukte det, har de opptrådt kritikkverdig. Dette er også en del av virkeligheten, sier Kokkvold

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt