• Aktorene, statsadvokatene Håvard Kampen (t.v.) og Jan Glent.

    FOTO: ARILD M. JONASSEN

- Fikk beskjed om terroraksjoner

Aktor hevder den terrortiltalte norsksomalieren ble orientert om fremtidige terroraksjoner.

Norges første sak om terrorfinansiering startet tirsdag. Aftenposten.no følger saken i retten.

Tiltalen gjelder sending av minst 200.000 kroner til opprørsbevegelsen Al-Shabaab i Somalia fra august 2007 til pågripelsen i februar 2008.

Al-Shabaab har i følge tiltalen til hensikt å styrte landets overgangsregjering. Navngitte ledere i organisasjonen skal ha fått tilsendt penger.

- Ikke skyldig, sa norsksomalieren da rettssaken startet i Oslo tingrett i tirsdag morgen, etter at en av aktorene, statsadvokat Jan Glent, hadde lest opp tiltalen.

Bodd 11 år i Norge40-åringen har bodd i Norge i 11 år og ble norsk statsborger i 2007. Han bor sentralt på Oslos østkant, har fire barn og jobber som selger av telekort.

Han er nå innvalgt i parlamentet i hovedstaden Moghadishu, angivelig etter initiativ fra den moderate islamske presidenten, sjeik Sharif Ahmed.

Så startet aktor Glent sitt innledningsforedrag om saken. Alt tolkes for 40-åringen.

Fikk beskjed om terroraksjonerDen terrortiltalte norsksomalieren var, i følge aktor Jan Glent, godt orientert om Al-Shabaabs aksjoner.

Han sier tiltalte i kontakt med sentrale personer i terrororganisasjonen fikk vite om ikke bare aksjoner som hadde skjedd, men også om fremtidige aksjoner.

I skjult etterforskning som startet med omfattende avlytting av 40-åringen i august 2007, ble det raskt klart at han hadde tett kontakt med helt sentrale ledere i Al-Shabaab i Somalia. (Se faktaboks til høyre på siden).

En av disse var svensk-somalieren Fuad Mohammed Khalaf, som da hadde vært imam i en moské i bydelen Rinkeby i Stockholm.

Han hadde også kontakt med Aden Hashi Ayrow og Abu Mansoor, to helt sentrale personer i dannelsen av Al-Shabaab i 2004. Ayrow skal, i følge aktor, ha fått opplæring i treningsleir i Afghanistan.

Aden Hashi Ayrow døde i et amerikansk flyangrep mot Mogadishi i mai 2008, da tiltalte satt varetektsfengslet  i Oslo. Ayrow var målet.

Knyttes til flere ledere i Al-ShabaabStadig ny informasjon i retten tirsdag knytter 40-åringen til sentrale ledere i Al-Shabaab.

Tiltalte har i følge påtalemyndighetens avlytting hatt telekontakt med Omar Mohammed Muhyadin som ble drept sammen med Ayrow i det amerikanske flyangrepet i mai 2008. Muhyadin var tidligere helseminister i Den islamske domstolsbevegelsen ICU.

Al-Shabaab skal ha brutt med ICU i 2007 fordi ledelsen var uenig med ICU, som ville konsentrere seg om angrep på nasjonale mål. Al-Shabaab har rettet sine terrorangrep også mot en rekke utenlandske mål, senest bombeangrepet som drepte 74 personer i Uganda, som så VM-finalen i fotball i sommer.

Bevegelsen har også proklamert at de støtter angrepet på den danske tegneren Kurt Westergaard 1. januar i år. Angriperen skal være tilknyttet bevegelsen. Begge disse hendelsene står på påtalemyndighetens tidsliste over terroraksjoner og andre hendelser knyttet til Al-Shabaabs i rettessaken.

- Tidslinjen stopper ikke ved opphør av pengeoverføringer da tiltalte ble pågrepet, men går frem i tid fordi overførte penger jo kan ha blitt brukt til de senere  terroraksjoner, sier aktor Glent.

- Forsvaret har en annen faktabeskrivelseForsvarer Frode Sulland sier forsvaret har en annen faktabeskrivelse på en rekke punkter enn hva aktor har lagt frem i saken. Dette vil han fremlegge for retten tirsdag ettermiddag.

- Det er korrekt at tiltalte har snakket med en rekke personer i Somalia, men han ser ikke disse som problematiske. Det trekkes slutnnger på forskjellige måter av hva som fremkommer i samtalene, sier Sulland.

KrigsaktiviteterEt spørsmål for retten er om Al-Shahbaab oppfyller kravene i Genevekonvensjonene om å delta i krigsaktiviteter. Dermed vil alle deres aksjoner være å anse som terroraksjoner etter norsk lov.

Selv om retten skulle komme til at de oppfyller kravene, så blir spørsmålene om de kan utføre lovlige krigshandlinger. Da må de opptre i tråd med krigens lover.

Aktor gjorde det klart at mange av Al-Shabaabs angrep uansett er brudd på humanitærretten, som rene terroraksjoner. Dermed mener påtalemyndigheten at pengeoverføringer til bevegelsen rammes av terrorlovene.

- 7000 medlemmer i bevegelsen- Kjernen i Al-Shabaab var i starten 30 krigsveteraner som hadde kjempet for Al-Qaida i Afghaninstan. De skal ha trent med Taliban og Al-Qaida der. De er internasjonalt rettet som del av den globale Jihad-bevegelsen. Nå teller bevegelsen inntil 7000 medlemmer. Flere hundre av krigerne er utlendinger som har dratt dit for å slåss, sier Glent.

Målet er etablering av en storsomalisk islamsk stat, med Somalia, Djiboti og store deler av Kenya. Al-Shabaab har vært flinke til å bruke internett til å fortelle om sin virksomhet, også terroraksjoner de ønsker å vedstå seg, i følge aktor.

Da PST slo til mot 40-åringen og to andre siktede i februar 2007, aksjonerte samtidig svenske kolleger mot et svensk-somalisk miljø. Saken mot de to medsiktede i Norge er senere henlagt. Det samme gjelder svensksomalierne som også sendte penger til Somalia.

Ber om fridag i retten på grunn av religiøs feiringRettens administrator, dommer Kim Heger, tok opp at den religiøse, islamske feiringen Id trolig er på torsdag, og at tiltalte og somaliske tolker ønsker fri på denne dagen.

- Retten ønsker å strekke seg langt for å sørge for at de kan delta i  denne feiringen, sa han.

Forsvarer Frode Sulland sier dette må være en selvfølge.

- Min klient vil være opptatt av religiøse sysler både natten før og hele dagen da Id-feiringen blir. Om det blir torsdag, er ennå ikke avgjort i Mekka, påpeker han.

Forsvarerne Frode Sulland og Ann Helen Aarø i retten tirsdag 7. September. (FOTO: ARILD M. JONASSEN)

FOTO: AFRILD M. JONASSEN

Bakgrunn:Over 170 avlyttede telefonsamtaler vil stå sentralt i rettssaken mot mannen, som bor i Urtegaten i Oslo.

Aden Hashi Ayrow beskrives i internasjonale medier som en fanatiker. Han skal ha vært sentral i opprørsbevegelsen Al-Shabaab og i kampen om Somalia. Han er blitt holdt ansvarlig for flere terroraksjoner.

Norsk-somalieren (40) er tiltalt for terrorfinansiering, men nekter skyld. Han bestrider ikke telefonsamtaler til sentrale personer i Al-Shabaab, men sier de fikk sine sentrale posisjoner først etter at han snakket med dem. Forsvarer Frode Sulland vil bestride at Al-Shabaab var en terrororganisasjon i det tidsrom tiltalen gjelder, og sier at klienten ikke ville støttet terror.

- Rettssaken opprører mange i det norsk-somaliske miljøet, som i likhet med min klient har sendt penger til sitt krigsherjede hjemland. Han er innvalgt i det somaliske parlamentet etter initiativ fra den moderate islamske presidenten sjeik Sharif Ahmed. Det bør bekrefte hans moderate holdning, sier Sulland.

Pengeoverførsel

I åtte uker skal forsvarerne og deres klient kjempe mot tiltalen om sending av minst 200000 kroner gjennom pengesystemet hawala til Al-Shabaab fra august 2007 til pågripelsen i februar 2008. Det meste av beviskjeden knyttes til avlytting. Opprørsleder Ayrow ble drept i et amerikansk flyangrep mot hovedstaden Mogadishu i mai 2008. Da satt 40-åringen varetektsfengslet i Norge.

Pengene norsksomalieren ifølge tiltalen har sendt til Al-Shabaab, skal han dels ha skaffet selv, dels fått fra andre somaliere i Norge. En av aktorene, statsadvokat Jan Glent, sier at beløpet som er sendt til Al-Shabaab kan virke lite, men at 200000 kroner kan gi mye terrorkraft i Somalia.

Et viktig tema er hva norsk-somaliere som sendte penger til Al-Shabaab egentlig visste om bevegelsens terrorhandlinger. Påtalemyndigheten vil for eksempel dokumentere at opprørsleder Ayrow ble listeført som terrorist av amerikanske myndigheter så tidlig som i januar i 2007, drøyt et halvt år før norske kroner, ifølge tiltalen, rullet inn i Al-Shabaabs kasse.

Terroranslag

I tiltalen ramses det opp åtte angrep i Al-Shabaabs regi mot både den somaliske overgangsregjeringen og befolkningen. Første pengeoverføring 25. august kom etter dødelig angrep mot en forsoningskonferanse, selvmordsangrep mot statsministeren og andre terroranslag.

Konflikt

Første uke av rettssaken er avsatt til innledningsforedrag og to sakkyndige professorer fra USA og Frankrike som skal gi rettens medlemmer bakteppet for en komplisert konflikt med et stort persongalleri.

En drøy måneds reise tiltalte foretok til Kenya høsten 2007, vil bli belyst i retten. Et sentralt spørsmål er om denne turen kan knyttes til pengestøtten, og om han var i Somalia. Også tiltaltes pilegrimsreise til Mekka blir et tema.

- Gjennom avlytting får vi inntrykk av hva slags kontakt han har hatt med Al-Shabaab, sier Glent.

- Mener du tiltalte er medlem av Al-Shabaab?

- Nei, men vi vil anføre at han var en økonomisk og ideologisk støttespiller.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Terrorfinansiering

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågrep i 2008 tre norsk-somaliere i Oslo. To ble raskt løslatt. Tirsdag møter tredjemann, en 40-åring, i Oslo tingrett, tiltalt for terrorfinansiering. 200000 kroner er angivelig sendt til islamistbevegelsen Al-Shabaab Strafferammen er 15 års fengsel.

Al-Shabaab

Radikal bevegelse utgått fra Unionen av islamske domstoler (ICU) i Somalia i 2007. Gitt terrorstempel av vestlig etterretning, også PST. Erklært troskap til Al-Qaidas leder Osama bin Laden. Står bak terrorangrep mot sivile/militære mål i flere land. Senest da 76 fotballtilhengere ble drept i Uganda under VM-finalen i fotball.

AKTUELLE PERSONER

Aden Hashi Ayrow: Opprinnelig sentral posisjon i ICU, den islamske domstolsbevegelsen. Så lederfigur i Al-Shabaab. Hans nettverk beskyldes for drap på hjelpearbeidere i 2003-2006. Oppført på USAs terrorliste 24. januar 2007, altså et halvt år før PST startet sin etterforskning. Mottaker av penger, i følge tiltalen, Telekommunikasjon med tiltalte. Arow døde i et flyangrep mot Mogadishi i mai 2008, da tiltalte satt varetektsfengslet  i Oslo. Ayrow var målet. Fuad Mohammed Khalaf: Tilknyttet Al-Shabaab. Tidligere utdanninsminister i ICU. Bodde en lengre periode i Sverige og var da imam i en moské i bydelen Rinkeby i Stockholm. Sentral i mobilisering av finansiell støtte til Al-Shabaab. Oppført på FNs sanskjonskomiteliste 12. april 2010. Hadde telekomunikasjon med tiltalte. Mottaker av pengestøtte fra tiltalte, i følge tiltalen. Abu Masoor: Talsmann for Al-Shabaab i tiltaleperioden. I dag er han regional kommandant i bevegelsen. Tidligere sentgral posisjon i ICU. Har deltatt i treningsleir i Afghanistan. Oppført på USAs terrorliste 24.1 2007. Telekommunikasjon med tiltalte, i følge tiltaltes egne uttalelser i avlytting. Omar Mohammed Muhyadin: Ble drept sammen med Ayrow i det amerikanske flyangrepet i mai 2008. Muhyadin var tidligere helseminister i Den islamske domstolsbevegelsen ICU. Telefonkontakt med tiltalte. Kilde: Påtalemyndighetens oversikt.

Flere bilder

Politiet gikk til aksjon på Grønland i Oslo i februar 2008. Her fra ransakelsen av en internettkafe. FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Siste nytt