• Generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund og major Ingvar Danielsen i HV-16, på Nato-kaia i Sørreisa under øvelse Cold Response 2012.

    FOTO: FORSVARETS MEDIEARKIV

- HVs spydspisser i Oslo gode nok

- Innsatsstyrken i Oslo trener litt mindre i 2012. Men de er likevel gode nok. Det sier HV-sjef Kristin Lund.

- Innsatsstyrke Derby viste både 22. juli og under øvelse Cold Response i år – der deler av avdelingen deltok – at de er gode nok, sier generalmajor Kristin Lund.

Hun mener lederen for Heimevernets spydspisser i Oslo overdriver når han sier at de nå er på et treningsnivå der de knapt klarer å vedlikeholde de militære ferdighetene.

- Jeg synes dette er merkelig. De har vist at de er gode nok, sier Lund.

- 22.7 burde ikke gitt ekstrabevilgning

HV-sjefen synes, i motsetning til sjefen for Oslo og Akershus, at det ikke er noen grunn til å stusse over at man ikke fikk dekket inn utgifter til utstyr som ble kjøpt inn på kort varsel da Derby ble sendt ut under 22. juli.

- Vi får tildelt penger til operasjoner som skal tas innenfor eksisterende budsjetter. Operasjonen rundt 22. juli var verdifull for innsatsstyrkene, sier Lund.

- Men var ikke 22. juli en så ekstraordinær hendelse at det burde vært gitt ekstrabevilgninger?

- Jeg mener også denne operasjonen bør tas innenfor budsjettet. Det å være ute på operasjon erstatter trening. Det er det samme vi gjør når vi bruker personell som assistanse under Landsskytterstevnet. De får trening. De som deltar her blir ikke kalt ut igjen på øvelse samme høst.

- Så din beskjed til innsatsstyrkene i Oslo er at de trener nok?

- I forhold til det som er bestemt, og det vi får midler til. Man trener så mye som man får penger til. Så skjønner jeg soldatene. De er ærgjerrige, de vil trene mer fordi de ønsker å være best. Men de må se på jobben HV er satt til å gjøre. Deltidssoldatene i innsatsstyrken skal ikke holde samme nivå som Hæren, sier Lund.

Fra null til halvparten

Hun vil gjerne understreke det som kom frem i Aftenposten.no om at HVs vanlige soldater, det som kalles områdestrukturen, nå trener mer enn for få år tilbake.

- I 2009 trente ingen av dem. Siden har det vært en opptrapping, takket være sterk politisk vilje. I 2010 trente vi 20 prosent av disse soldatene, i 2011 minst 45 prosent, i år over halvparten. Den store treningsmengden i 2011 ga et merforbruk som fikk følger for årets budsjett. Så har antall treningsdager pr innsatssoldat variert mellom avdelingene, sier Lund.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt