• Lars Gule sluttet å diskutere med meningsmotstandere på Document.no i fjor høst, da han mente stedet trådte over en grense. Han ville ikke være med å legitimere debatten med sin deltakelse lenger. Men opp mot 40 000 unike brukere er innom nettstedet ukentlig. - Dette er ikke det verste nettstedet, sier Gule.

    FOTO: Audestad Paal

- Han ville organisere det nasjonalkonservative Norge

Førsteamanuensis Lars Gule har selv diskutert med Breivik på nett. -Han er ikke nazist, sier Gule.

Filosof og postdoktorstipendiat ved Høgskolen i Oslo, Lars Gule, har selv vært i nettdebatter mot Anders Behring Breivik på nettstedet Document.no. Når han nå leser gjennom Breivis innlegg, vil han beskrive Breivik som en godt belest og teoretisk interessert nasjonalsjåvinist.

Konspiranoid- Han har åpenbare konspiranoide trekk i sin virkelighetsoppfatning. Karakteristikken islamofob passer godt, konstaterer Gule, som sier judisiell observasjon av den siktede også vil kunne bestemme i hvilken grad dette også er snakk om en psykiatrisk diagnose, ikke bare en politisk karakteristikk.

Det er imidlertid lite ved Breiviks skriftlige ytringer på nett som tyder på forvirring.

- Om man da ikke mener synspunktene i seg selv tyder på forvirring. Han har et underlig verdenssyn, sier Gule.

Stort «miljø»

Gule har i mange år fulgt det høyreekstreme Norge på nett, og sier det er interessant at det nå vises til et «høyreekstremt miljø» i omtalene av Breivik og hans meningsfeller.

- Om man med miljø mener at Breivik har diskutert og skrevet på nettsteder der han har funnet likesinnede, må man si at det finnes et betydelig - og jeg understreker betydelig - høyreekstremt miljø i Norge.

Han mener imidlertid at Breivik ikke kan karakteriseres som nynazist.

- Han er nasjonalkonservativ, ikke nazist. Man kan ikke sette likhetstrekk mellom høyreekstremisme og nazisme. Han har en konservativ, kristen ideologi, men jeg mener heller ikke det er rett å kalle ham en kristenfundamentalist. Han har ønsket at Den norske kirke kollektivt skulle konvertere til katolisismen, og har støttet de mest konservative ved kirkevalg i Norge. Men denne kristenkonservatismen er bare ett element i hans nasjonalkonservatisme, sier Gule.

Tok selv avstand fra nazismenAnders Behring Breivik distanserer seg også selv fra nazismen i sine ytringer på nett. På document.no skriver han at han mener det er svært hyklersk å behandle muslimer, nazister og marxister forskjellig: «De er alle tilhengere av hat-ideologier. »

Les også: - Nettet fungerer som en stor søppelkasse for ekstreme synspunkter

Les også: En langsommere debatt

Ikke det verste nettstedet

Document.no alene skal ha mellom 35000 og 40000 unike brukere i uken.

- Om man bare regner 10 prosent av disse som tilhørende de mest ytterliggående, er det like fullt 3 - 4000 mennesker. Og Document.no er ikke det verste nettstedet. Dette er flytende grupper/nettsteder som linker til hverandre. Veldig mange i disse «miljøene» er så paranoide at de insisterer på å opptre anonymt, de er livredde for blant annet for selv å havne i medias søkelys. Det skal vi prise oss lykkelige for. Det gjør det også vanskelig å etablere mer organiserte samarbeid, sier Gule.

Forsøkte å organisere likesinnedeBreivik har imidlertid gitt uttrykk for at han forsøkte å danne en mer organisert, nasjonalkonservativ bevegelse i Norge. Han har skrevet at han ønsker å etablere et landsdekkende tidsskrift eller en avis, med utgangspunkt i Document.no, for å skape en nasjonal plattform.

- Men det ser ikke ut til at han har fått noe særlig gjennomslag. Det blir spekulasjoner, men dette kan ha bidratt til hans frustrasjon, sier Gule.

Aftenposten inngår i fiendebildetBreivik har i sine ytringer vært opptatt av å stå imot det flerkulturelle samfunnet, og har skrevet om det han oppfatter som det kulturmarxistiske Norge, som han mener styrer landet.

- Blant annet spør han når «kulturmarxistene kuppet Aftenposten», som han mener er en del av dette bolverket. Derfor vil han etablere en avis som skal være del av forsvarsverket mot kulturmarxistene, sier Gule.

Advarer mot umenneskeliggjøring

Han påpeker at det er et stort sprang fra ytringer som luftes på høyreekstreme nettsteder, til den type handlinger som nå er skjedd.

De aller fleste mennesker trår aldri over slike grenser, enten man er venstre- eller høyreradikal. Forskeren påpeker at man likevel skal være på vakt mot hvordan diskusjonene på slike nettsteder kan bidra til en avhumanisering, en umenneskeliggjøring, av sine motstandere.

- Om man bruker en retorikk som omtaler noen, «de andre», enten det er jøder, tatere, innvandrere eller andre, som en farlig trussel mot oss alle på grunn av en iboende ondskap, går man i gang med en avhumaniseringsprosess som gjør det lettere å trå over denne grensen. Det er det grunn til å advare mot.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt