• Det legges fortsatt ned blomster ved Utøya, 46 dager etter terroranslaget.

    FOTO: Roald, Berit

- Høyreekstrem vekst etter terroren

Antirasister mener flere trekker til høyreekstreme miljøene. PST holder seg fortsatt til trusselvurderingen fra 29. juli. Der skrev de at terroren «vil kunne svekke rekrutteringen til miljøene ytterligere».

Les også:

22. juli splitter norske islamkritikere

FOTO: XX

Mens mange, også Politiets sikkerhetstjeneste (PST), trodde at de grove terrorhandlingene ville virke avskrekkende og få folk til å sky høyreekstreme grupper, nettsteder og -fora, ser det motsatte ut til å være tilfelle. For mens de aller, aller fleste kraftfullt har tatt avstand fra både handlingene og holdningene til gjerningsmannen, er det noen som har gått den andre veien. Talspersoner for noen høyreekstreme organisasjoner hevder at de opplever vekst.

–.Det sier de alltid. Akkurat det er det ikke så mye å legge vekt på, men vi har også registrert en økt aktivitet. Det gir grunn til bekymring, sier Kari Helene Partapuoli i Antirasistisk Senter.

–.Vi har sett at det er blitt flere medlemmer i noen Facebook-grupper – akkurat nå har Norwegian Defence League 1301 følgere – og at aktiviteten har økt i enkelte diskusjonsfora. Vi har også over litt tid sett at tidligere nynazister har begynt å røre på seg igjen.

Få, men farlige.Hun understreker at det handler om små tall og relativt få personer:

–.Det er sånn de høyreekstreme miljøene i Norge alltid har vært. De har stort sett manglet ledere som har klart å appellere til de store massene. Men selv om gruppene har vært små og få, så har de vist at de kan være farlige. Derfor mener vi det er viktig at de følges nøye. Og det har vi trodd at myndighetene har gjort, sier Partapuoli, som selv er i ferd med å ansette en person som skal ha som arbeidsoppgave å følge miljøene.

–.I dag skal vi ha et møte med PST. Det er de som har bedt om møtet, og vi deler selvfølgelig alle våre opplysninger med myndighetene, sier hun.

Øyvind Strømmen er en journalist som har fulgt de høyreekstreme miljøene tett over lang tid. Han har registrert det samme som Antirasistisk Senter: Flere grupper hevder at de vokser, og aktiviteten ser ut til å ha økt i enkelte diskusjonsgrupper.

–.Men jeg synes også å ha registrert mer debatt og flere motforestillinger. Det kan hende at en del av økningen skyldes nysgjerrige og motstandere som har meldt seg inn for å følge miljøene og kanskje også for å spre motforestillinger. Det er ikke lett å vite hvor mange som egentlig er tilhengere. Det kan vel tenkes at noen som deler høyreekstreme synspunkter, men ikke kjente til disse gruppene, er blitt kjent med dem etter at de har fått omtale i kjølvannet av terrorangrepene.

«Henger ikke med.»PST mener det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om hva som har skjedd i de høyreekstreme miljøene. Foreløpig skal de ikke ha noen informasjoner som gjør at de endrer det synet som ble offentliggjort i trusselvurderingen fra 29. juli. Der het det: «Trusselen fra høyreekstreme miljøer i Norge er ikke endret etter terrorhandlingene. Terrorhandlingene vil kunne svekke rekrutteringen til miljøene ytterligere.»

–.Jeg er enig i at miljøene i øyeblikket ikke representerer noen stor trussel, men det virker som om PST ikke henger helt med i svingene hvis de opererer med den samme trusselvurderingen i dag som rett etter ugjerningene. For oss virker det galt fortsatt å hevde at rekrutteringen til miljøene svekkes, sier Partapuoli.

De første dagene etter 22. juli trodde også hun at aksjonene ville virke avskrekkende.

–.Det så sånn ut, da var det veldig stille. Men nå ser det ut til at alle er tilbake, og at de grusomme aksjonene ikke ble det skuddet for de høyreekstremes baug som vi hadde trodd. Det ser ut til at de er tilbake med økt aktivitet, i hvert fall på nett. Det er bevegelse nå, sier Partapuoli.

Les også

Siste fra Innenriks